Villa Miločer kod Sv. Stefana
PULS GRADA · destinacija

Na teritoriji opštine Budva nalazi se petnaestak hotela kategorisanih sa 4+ i 5 zvezdica koji nude vrhunske usluge smeštaja, gastronomske doživljaje, spa užitke i druge ugođaje koji će zadovoljiti i najprobirljivije goste. Upravo su to prednosti Budve kada se govori o poslovnom turizmu, koji se danas uopšteno označava terminom MICE.

Skraćenica MICE nastala je od engleskih reči Meetings (sastanci), Incentives (podsticaji, motivacije), Conferences (konferencije) i Events (događaji), koje bolje objašnjavaju samu suštinu ove turističke aktivnosti i razliku u odnosu na klasičan kongresni turizam u užem smislu.

Nastala je kao izraz potrebe da se što jasnije odredi ovaj turistički proizvod u modernom vremenu u skladu sa sve većim zahtevima savremenih turista. Težište naziva je prebačeno na poslovni turizam koji uključuje pojedince ili grupe ljudi koji putuju na određene destinacije iz profesionalnih razloga. Glavni motivi za ostvarivanje ovakvih vrsta putovanja su aktivnosti vezane za prodaju određenih proizvoda, obrazovanje, razmenu znanja i treninge, sastanke korporacija i slično.

Učesnici u poslovnim putovanjima su po pravilu dobro situirani, preferiraju putovanje avionom, poznate lance hotela ili vrhunske hotele uopšte, kvalitetnu spa ponudu, lako dostupna mesta za obilaske i upoznavanje zemlje u koju dolaze i osećaj sigurnosti. Svi navedeni uslovi čine da se na MICE tržištu Crna Gora nudi kao pravi izbor za ovakvu vrstu putovanja budući da je odlikuje mediteranska klima, brojne kulturno-istorijske atrakcije, prirodne lepote, odlični uslovi za potpuni odmor, rekreativne aktivnosti kao i sigurno okruženje i sve to na izuzetno malom prostoru uz neveliku udaljenost od svih evropskih metropola.

S obzirom na značaj MICE turizma i činjenicu da se aktivnosti u okviru ovog dela turističke ponude odvijaju van glavne turističke sezone Crna Gora je posvetila puno pažnje razvoju ove delatnosti. Pod okriljem Nacionalne turističke organizacije Crne Gore ustanovljen je Kongresni biro (Montenegro Convention Bureau) koji okuplja hotele koji raspolažu kapacitetima za organizovanje konferencija, turističke agencije specijalizovane za ovu vrstu usluga, objekte autentičnog ambijenta i vrednosti, kao i nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines.

MICE turizam kao poseban segment turističke ponude je najplodnije tlo za razvoj dobio upravo na području Budve jer postojeći i novoizgrađeni kapaciteti odgovaraju najvišim svetskim standardima. U tom smislu svi veći hoteli su izgradili infrastrukturu koja je potrebna za održavanje kongresa, konferencija i sastanaka sa odgovarajućom modernom tehničkom opremom.

Budva nudi pregršt različitih doživljaja na maloj teritoriji koju obuhvata. Njena obala zauzima tridesetak kilometara i sve što nudi svojim posetiocima nalazi se na veoma maloj udaljenosti. Do svih tačaka se vrlo jednostavno i brzo stiže, saobraćajne gužve koje iritiraju su izuzetno retke, posebno u periodu van glavne turističke sezone.

Pogled na Budvu, Becice, Sv. Stefan i Przno_cover Planinarska ruta: Budvanski planinski vidikovci Budva Budva – popularna casino destinacija na Mediteranu 0520_cover Budvanski manastiri: Praskavica 01_81cover 5 razloga da posetite Budvu u oktobru · · ·