MK_korice_p_cover
KULTURA · knjige

Krajnje fluidna po pitanju književnog žanra pod koji bi se najskladnije dala podvesti, knjiga „Mistični kabare“ nova je prilika za susret i analizu proznih i širih literarnih potencijala slavnog i jedinstvenog sineaste, Alehandra Hodorovskog. Mistični kabare (prevela Ivana Krgović, objavila kuća Arete) pokušaj je Hodorovskog da u prozu pretoči svoja nastojanja da zamašno umetničko nasleđe naše civilizacije preobrati u što ubojitije oruđe za borbu protiv dominantnih psihičkih problema današnjice.

Hodorovski se na oko 250 stranica Mističnog kabarea fokusirano i poneseno poigrava s pozicijom gurua, a saznanja dostupna u religijskim spisima i učenjima, kao i opaženo i doživljeno u širokom rasponu umetničkog delovanja i njegovih rezultata usmerava u pravcu stvaranja zbilja intrigantno koncipiranog svetonazora koji bi u sebi da pomiri i svrsishodnu didaktičnost (u pozitivnom smislu tog pojma) i potrebu da se sve i svako detabuizira i dekanonizuje. Po toj i ne samo po toj osnovi gledano, Mistični kabare je dovoljno osobena knjiga sa čijim sadržajem i idejama je katkad izrazito zabavno i intelektualno potentno i ne biti saglasan.

Gošća „Gošća“ koja je osvojila srca čitalaca Oto Horvat, Bekim Sejranović Dvojni prikaz: Oto Horvat „Kao Celanovi ljubavnici“ & Bekim Sejranović „Dnevnik jednog nomada“ Prednja korica_cover City letnja preporuka #8: Roman „Devojke iz Sao Paula“ Ližije Fagundes Teles Havijer Serkas Roman Havijera Serkasa „Salaminski vojnici“ u izdanju Arhipelaga ·