Berlin Aleksanderplac i Pokoseno polje_cover
KULTURA · knjige

Leto i dani odmora, je l’ da, mogu biti i savršeni čas da oni ambiciozniji knjiški moljci i na delu pokažu koliko su zaista zagriženi čitaoci bez straha i mane; stoga, preporuka se tiče i dva klasična, velika (i obimna i značajna) romana, čiji su dometi nadživeli sve te silne decenije prohujale od njihovog pojavljivanja.

Tu je novo srpsko izdanje (i na današnja, premijerna ili ponovna, čitanja) veličanstvenog Berlin Aleksanderplaca Alfreda Deblina (preveo Nikola Jordanov, objavila Laguna), priča o zlosrećnom Francu Biberkopfu, povratniku iz zatvora, isprva namerenom da živi mirno i pošteno, i samom Berlinu. Deblinovo remek-delo i po svom zamahu i svom učinku nadilazi i već izrazito visoke kvalitativne domete književnosti Vajmarske republike i obližnjih istorijskih i literarnih epoha, a i dan-danas može da zadivi i ozbiljno ushiti Deblinova rešenost da u nastojanju da pronađe što prikladniji i upečatljiviji ekvivalent i odraz pulsiranja i previranja samog života, života neznatnog pojedinca, koji se i u daleko spokojnije vreme slabo za šta i o čemu pita, i života grada i društva koje klizi ka neumitnim a fatalnim promenama posegne za eterično lepom izražajnom i pripovednom akrobatikom.

Na drugom tasu je takođe odličan onovremenski roman Pokošeno polje velikog Branimira Ćosića (za ovo izdanje je zaslužna kuća Portalibris), delo koje tiho ukazuje na vlastitu vrednost i referentnost evo i bezmalo čitav vek docnije u odnosu na prvobitno izdanje. Ćosić u Pokošenom polju pokazuje zavidnu eleganciju kojom barata uzusima i društvene hronike i realističkog okvira, a osim priče koja pleni iskrenom emocijom, te potrebom da se junaci i njihove slabosti i krivi izbori što potpunije razumeju, i nizom važnih značenja na širem istorijskom/društvenom planu, danas se kao možda iznimno zanimljiva može pokazati druga polovina ovog romana – ona u kojoj Ćosić s puno jetkog a književno validnog društvenog komentara prikazuje srpsku varijaciju prvobitne akumulacije kapitala u svom njenom užasu i pogubnosti.

Krokodil Peva Korice-1_cover City letnja preporuka #36: Roman za decu „Krokodil peva“ Vesne Aleksić MK_korice_p_cover City letnja preporuka #29: Knjiga „Mistični kabare“ Alehandra Hodorovskog Gošća „Gošća“ koja je osvojila srca čitalaca Oto Horvat, Bekim Sejranović Dvojni prikaz: Oto Horvat „Kao Celanovi ljubavnici“ & Bekim Sejranović „Dnevnik jednog nomada“ · ·