business-suit-690048_1920_cover
U VAZDUHU · urban flash

Asertivnost je jedna od najvažnijih ličnih karakteristika ako želite da budete lider u današnjem poslovnom okruženju. Mada je mnogi stavljaju u kontrast sa sposobnošću donošenja dobrih odluka, istina je da vam ispravno rasuđivanje neće mnogo značiti ako ne budete bili u stanju da svoj stav nametnete drugima.

Naravno, treba voditi računa da ne budete previše agresivni prema svojim kolegama i tako narušite svoj ugled i mogućnost da utičete na ljude iz vaše okoline. Saznajte od uspešnih lidera 6 stvari koje je potrebno uraditi kako bi povećali svoju asertivnost.

1. Povežite se i komunicirajte sa svima

Pronađite vremena da razgovarate sa ljudima na svim nivoima organizacije. Vaša dostupnost će im pokazati da vam je stalo da se dobro osećaju u kompaniji. Takođe ćete ostvariti lični odnos sa kolegama, što će vam olakšati da ih motivišete da implementiraju vaše instrukcije ili se prilagode novim promenama u poslovanju.

2. Dajte zaposlenima iskrene povratne informacija

Istraživanja na ovu temu su došla do zaključka da davanje feedbacka može imati veoma različite efekte na zaposlene. Potrudite se da ne budete grubi, ali ne uzdržavajte se da napomenete šta mislite o njihovom doprinosu kompaniji i na koji način mogu da poboljšaju svoj rad. Ako budete konzistenti u vašoj iskrenosti, neće vam zameriti kada ih budete kritikovali i biće motivisani da napreduju.

3. Potrudite se da donosite odluke na osnovu svih relevantnih informacija

Prikupite sve bitne činjenice i tek nakon podrobne analize iznesite vaše rešenje datih problema. Neće škoditi i ako uključite druge u proces, budući da ćete tako moći da iskoristite tuđa specifična znanja kako bi došli do najbolje odluke, ali i signalizirati zaposlenima da cenite njihovo mišljenje.

4. Budite primer drugima

Ponekad asertivni lideri očekuju od drugih da promene svoje ponašanje i način rada. Davanjem ličnog primera ćete na najbolji način ohrabriti zaposlene da vas slede.

5. Održavajte dobre odnose sa ljudima

Asertivni lideri koji su voljeni i poštovani od svojih kolega će lakše uspeti da ih ubede u ispravnost svoje poslovne vizije od onih koji nisu. Kvalitetan odnos sa zaposlenima je ključan za prevazilaženje najtežih problema, sa kojima ćete se suočiti pre ili kasnije.

6. Tražite prilike za međusobnu saradnju

Ljudi vole da budu deo tima i da osećaju da doprinose uspesima kompanije. Kolaboracija sa kolegama će vas lišiti nepotrebnog stresa i pritiska samostalnog rada i otvoriti prostor za donošenje boljih odluka.

Automatski nacrt Kako je jedan konj inspirisao nastanak filma Influenseri (foto: Pixabay) Vi i ekonomija na ti: Koja je uloga influensera? lego NASA žene kao Lego figurice 14180910-19747460-7-12Image15-0-1493738022-1493738029-650-5-1493738029-650-dc54ea08e8-1493743071_cover Sa ženama uvek neki cirkus · · · · ·