meeting-2284501_960_720
U VAZDUHU · agenda

Smatra se da sastanci prave više štete nego koristi. Najveći problem je ogroman gubitak vremena koji smanjuje produktivnost na poslu. Međutim, kako bi se poslovni zadaci izvršili, komunikacija i dogovor između zaposlenih su najvažniji faktori.

Prilikom sastanaka najvažniju ulogu ima predsedavajući, najčešće je to direktor kompanije ili menadžer određenog sektora. On bi trebalo da vodi računa o celokupnom vremenu diskusije, važnim temama i ciljevima. Naime, često se dogodi da se u potpunosti skrene sa teme, a postojanje kolega čija izlaganja nemaju kraj, gubi smisao efikasnog dogovora. Istraživanja pokazuju da tokom radne nedelje zaposleni provode do šest sati na sastancima. Ako u sedmici imate pet radnih dana, već ste jedan proveli sastančeći. Pokušali smo da pronađemo četiri saveta koja vam mogu pomoći da vaši poslovni razgovori budu efikasniji, fokusirani i jasni. Ovi saveti će vam omogućiti da uspešnije radite svoj posao.

1. Pređite odmah na stvar

Hajde da zamislimo kako morate da predstavite važnu prezentaciju koja će poboljšati performanse kompanije. Proveli ste sate istražujući i smatrate da će vaš rad pomoći kompaniji. Međutim, da li ste znali da imate samo sedam sekundi da zadržite pažnju ljudi? Ovaj kratak period iskoristite tako što ćete početi sa snažnim statističkim podacima ili sa zanimljivim, ali relevantnim činjenicama. Anegdote su takođe prihvatljive, ali u ovom slučaju vodite računa da budu kratke. Na ovaj način ćete probuditi pažnju slušalaca i zainteresovati ih za vaše izlaganje.

2. Definišite cilj sastanka

Koliko ste samo puta imali neproduktivan sastanak samo zato što ste se plašili da kažete šta vam je na umu? U trenutku kada imate pažnju svih prisutnih, jasno im stavite do znanja teme zbog kojih ste se okupili. Ovo je neophodno jer na taj način jasno navodite cilj sastanka i definišete svoje namere. Ukoliko razgovor počne da se odvija u suprotnom smeru, lako ga možete prekinuti i vratiti na pravi kolosek. Zato pre svakog sastanka postavite sebi pitanje: Šta želite da postignete?

3. Kontekst 

Ako se rukovodite određenim sektorom kompanije, vaš posao je da maksimalno iskoristite potencijale tima. Ali kako uspeti u tome? Svi smo zauzeti, a naša pažnja je podeljena između obaveza i konfliktnih situacija. U ovom slučaj imate za cilj da sastanak postavite u kontekst dve važne stvari: dugoročna strategija poslovanja i lične ciljeve ljudi. Ukoliko vaši zaposleni shvate kako se ciljevi kompanije podudraju sa njihovim ambicijama, u toj situaciji ćete ojačati fokus zaposlenih i podstaknuti njihovu motivaciju.

4. Imenujte osobu koja donosi odluke

Sastanke često karakterišu razgovori sa visokim tenzijama i puno emocija, a nemogućnost njihovog efektivnog upravljanja može nas dovesti u bezizlazne situacije. Nisu svi sastanci jednaki. Čak i ako ste uspeli da zadržite pažnju svojih zaposlenih i da razgovor vodite u pravom smeru, onaj koji ima moć odlučivanja može poremetiti inače produktivan sastanak. Pored navedenog jasnog cilja i kontekstualizacije zadatka, obavezno pojasnite ko ima moć odlučivanja. Bez toga, male su šanse da će vaš sastanak postići uspeh.

Bemus Danas počinje 46. festival BEMUS Ulični svirači Festival uličnih svirača u Novom Sadu Dedinje Pool Party Dedinje Pool Party u hotelu BBH Green Days Green days festival u Pančevu · · · ·