Antička Duklja
PULS GRADA · destinacija

Nedaleko od samog ušća rijeke Zete u Moraču, na oko tri kiilometra udaljenosti od centra Podgorice, glavnog grada Crne Gore, nalaze se razvaline antičkog grada Duklje. Smatra se da je grad osnovan na početku naše ere, u prvoj deceniji prvog vijeka. Ime je dobila po ilirskom plemenu Dokleata (Doclea, Dioclea). Najveći uspon grad je doživio na prelazu iz prvog u drugi vijek, kada postaje najnapredniji grad u cijeloj okolini, a po njemu se cijela oblast počinje nazivati Dioklitija.

Duklja je 297. godine postala glavni grad provincije Prevalis, nakon administrativne podjele Rimskog carstva. Na kraju IV i početkom V vijeka naše ere, Duklja je postepeno pečela da gubi na značaju. Godine 489. razorili su je Goti, 518. godine je pogodio razorni zemljotres, da bi je Sloveni opustošili 620. godine, kada zapravo i gubi antički karakter. Ipak ime Duklja se prilično dugo zadržalo, sve do kraja X vijeka, kada se pored ovog naziva počinje javljati i ime Zeta, po isoimenoj rijeci.

Grad se nalazio na uzdignutoj zaravni, koja je zaštićena liticama koje se spuštaju do Morače i Zete, ali i pored toga bio je opasan masivnim bedemima. Klasičan koncept rimskog planiranja grada bio je prilagođen uslovima terena na kome se grad nalazio. U presjeku dvije glavne gradske ulice nalazio se gradski trg – Forum, sa monumentalnom bazilikom na zapadnoj strani, zgradom kurije na sjevernoj strani i brojnim drugim manjim objektima sa ostalih strana. U djelimično otkopanoj ulici koja je vodila od sjeverozapadne ka jugoistočnim gradskim vratima nalaze se još i slavluk, zatim tri hrama, za dva se zna da su bili posvećeni boginji Romi i boginji Dijani, zatim gradske terme i stambena palata.

Pored ostataka građevina iz perioda rimske vladavine, na ovom arheološkom lokalitetu nalaze se i ruševine dvije ranohrišćanske bazilike i jedne manje preromaničke crkve. Na jugoistočnoj strani grada nalazi se nekropola, koja je najviše ispitana i i u kojoj je pronađen značajan broj komada posuđa od stakla i keramike, djelova nakita, oružja, oruđa i starog novca. U zapadnoj nekropoli, koje nije još uvijek dovoljno ispitana nalaze se monumentalne zidne konstrukcije iz vremena IV i V vijeka. Vrlo je vjerovatno da upravo iz jedne od ovih grobnih konstrukcija potiče Podgorička čaša, koja je još davne 1874. godine uvela Duklju u leksikone svjetske arheologije, u periodu kada je i čuveni engleski arheolog Artur Džom Evans, istraživao Duklju sve do 1882. godine.

Danas je antička Duklja zaštićen lokalitet (i u fizičkom smislu kako se ne bi neovlašćeno odnosila dobra koja posjeduje). Postoje planovi o njegovoj rekonstrukciji i stavljanju u funkciju odnosno turističkoj valorizaciji, kako bi građani i posjetioci Crne Gore mogli da se upoznaju sa ovim drevnim gradom. Ipak, Duklja bez obzira na svoj značaj i ljepotu još uvijek čeka neka druga vremena kada će ponovo zasijati bar dijelom nekada veličanstvenog sjaja.

Crnogorsko primorje Od jutra do mraka na crnogorskom primorju Kanjon Tare (shutterstock) Kanjon Tare: Putovanje u netaknutu prirodu filiptravel Preporučujemo: Mini-odmor za dušu i telo 03_MNE_printQ (1)-12_cover XV Međunarodni turistički budvanski karneval i XVI Proljećna noć pod maskama · · · · ·