Vojvodina šume
PULS GRADA · destinacija

Želite li da odete na vikend do mesta na kojem niste bili? Potreban vam je beg iz grada i potpuno opuštanje u tišini prirode, inspiracija, snaga za izazove? Modernom čoveku u poslednje vreme jeste teško da nađe doslovno „čistac“, izoluje se i sjedini se sa prirodom. Možda se rešenje krije na samo 200 kilometara od Beograda, odnosno dva sata! U pitanju je specijalni rezervat Gornje Podunavlje, poznat i kao „Evropski Amazon“.

Ovo područje pored biološke raznovrsnosti krasi i autentično kulturno nasleđe. Jedna je od retkih destinacija gde je još uvek moguće uživati u vožnji Dunavom, šetnjom prirodom, ali i u autentičnom kulturnom nasleđu. Kao rezultat prilagođavanja velikoj reci i njenim ćudima nastali su karakteristični izvorni običaji, nošnje, jezik, ribolovni alat, čamci i jela koji privlače goste Gornjeg Podunavlja i čine ga atraktivnom destinacijom za posetioce. Ovo je jedno od poslednjih celovitih plavnih područja duž Dunava, a među brojnim retkim vrstama ovde se ističu crna roda i orao belorepan.

Međutim, regulacijom rečnog vodotoka za rečne plovidve i poljoprivrede, u poslednjih 100 godina uništeno je 80 odsto prirodnih plavnih područja uz Dunav, kao i biološki najproduktivnija staništa, pa je postojala bojazan da će vlažna područja u predelu Gornjeg Podunavlja potpuno nestati, a da će retke životinje potpuno iščeznuti.

Upravo zbog toga je Coca-Cola sistem u saradnji sa Svetskom organizacijom za prirodu –WWF, pokrenula inicijativu za obnovu vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest zemalja – u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji. Coca-Cola se obavezala da će do 2020. godine vratiti prirodi svu vodu koju koristi u proizvodnji napitaka, a plan je ispunila već 2017. godine.

Ovaj projekat ukupne vrednosti 4,4 miliona dolara, WWF i Coca-Cola su u Srbiji započele pilot projektom obnove bara Šarkanj i Semenjača. Zahvaljujući eksperimentalnim metodama koje su razvijene i prvi put primenjene u Srbiji, po modelu korišćenom u našoj zemlji će se raditi i u preostalim zemljama kroz koje se Evropski Amazon prostire. Zahvaljujući ovakvim inicijatvama, vraćena je mozaičnost prirodnih staništa – vlažnih livada, slatina i vodnih ogledala u koje su se ponovo vratili beli i žuti lokvanj, močvarna perunika rogoz i sa njima i mnogobrojne vrste ptica močvarica.

3bc4f2876c75497a7593a9e500714779 5 povoljnih, a nedovoljno istraženih destinacija za septembar Rio price sa putovanja City letnja preporuka #78: Veb-sajt „Rio – Priče sa putovanja“ Kolumbija Kolumbija: 5 razloga za posetu FT logo 25 godina_horizontalno_transparent City letnja preporuka #25: Leto u Italiji i Španiji · · · · ·