0520_cover
PULS GRADA · destinacija

Osim ilirskih, grčkih i rimskih kulturnih slojeva, u Paštrovićima danas ima više od šezdeset pravoslavnih crkava i crkvina i sedam manastirskih kompleksa. Upravo paštrovski manastiri, o kojima šira javnost ne raspolaže potpunim i pravim informacijama, predstavljaju najvrednije spomenike kulture u ovoj oblasti.

U neposrednoj blizini Jadranske magistrale, iznad grada hotela Sveti Stefan, nalazi se Praskvica, najčuveniji i najznačajniji paštrovski manastir.

Stotinama godina to svetilište predstavlja verski, politički i kulturni centar Paštrovića. U njemu su se donosile sudbonosne političke odluke, vaspitavale generacije u manastirskoj školi, freskopisalo, iluminiralo i ikonopisalo. Prema narodnoj tradiciji, godinom osnivanja Praskvice smatra se 1050. – pretpostavljeno vreme izgradnje manje manstirske crkve.

Sadašnji kompleks Praskvice sastoji se od dve crkve – manje, posvećene Sv. Trojici i veće, posvećene Sv. Nikoli; zgrade konaka; objekta stare škole i manastirskog groblja. Ime svetilišta potiče iz duboke starine i izvedeno je prema nazivu istoimenog izvora čija je voda imala ukus praske odnosno breskve. Sadašnji monumentalni hram rezultat je obnove iz 1847. godine, za koju je inicijativu dao jeromonah Josif Mitrović, iguman manastira Sinesija Davidovića i svih Paštrovića.

Druga manastirska crkva, posvećena Sv. Trojici, za koju legende tvrde da potiče iz polovine XI veka, obnovljena je u drugoj polovini XVII veka. I pored činjenice da je manastir teško stradao u pomenutom francuskom pohodu, sačuvani korpus fresko-slikarstva iz XVI i XVII veka, stare ikone, arhivski dokumenti, dela primenjene umetnosti, stara arhitektura, svedoče o bogatstvu i slavi tog čuvenog paštrovskog svetilišta.

01_81cover 5 razloga da posetite Budvu u oktobru www.nordicvisitor.com Neverovatne činjenice o Islandu za koje niste znali Šefšaunen Šefšauen: Bajkoviti plavi grad u Maroku Manastir Rustovo Manastir Rustovo u Paštrovićima · · · ·