2.    Ivan Petrović, iz serije Noćne promenade, 2010._cover
KULTURA · art

Izložba „Sve je dobro“ autora Ivana Petrovića spaja jedan definisan projekat i jednu seriju fotografija u nastajanju. Za ovu izložbu se ne bi moglo reći da prezentuje pojedinačni „rad“ ili seriju fotografija koja u klasičnom obliku nosi karakteristike zatvorene celine, već, kroz autokustoski postupak definisanja postojećih radova predstavlja formulaciju nove teme.

Izložbu čine dve celine, Dokumenti i Noćne promenade, i ono što ih povezuje jeste da predstavljaju fotogrfije ljudi. Ukupno posmatrajući, te fotografije nisu žanrovski određene kao portretne fotografije. Za njih bi se pre moglo reći da su fotografije čoveka nastale sa željom da se afirmiše lična istorija pojedinca.

Kako je pojašnjeno u najavi, Dokumenti i Noćne promenade svojim susretom sukobljavaju dva perioda u autorovom radu, dva pristupa – idejni i tehničko-tehnološki, i dve različite vrste interesovanja za okruženje kome Ivan Petrović pripada. Autor se osim fotografijom bavi i kratkom formom dokumentarnog filma i videom. Koosnivač je i kourednik Centra za fotografiju, zajedno s Mihailom Vasiljevićem. Inicijator je i urednik Foto-foruma (2010–2011) i autor istoimene knjige (2016). Dobitnik je nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos za 2008. godinu i stipendije KulturKontakt u Beču 2004.

page_cover Nesvakidašnje modne ilustracije pagecover Digitalna umetnost koja će vas oduševiti Izložba fotografija _Grand tour of Switzerland__2 Otvorena izložba fotografija „Grand tour of Switzerland“ cover strumicka ulica Izložba fotografija „Strumička ulica“ Borisa Burića · ·