pjimage (65)
U VAZDUHU · urban flash

Većina ljudi se slaže da biti dobar vozač znači biti siguran i neagresivan na putu. Međutim, debata koju ljudi širom planete i dalje rado vode jeste na temu ko bolje vozi – žene ili muškarci? Iako je nemoguće reći da je jedan pol bolji od drugog, ipak postoje izvesne razlike u njihovom načinu vožnje.

Muški vozači doživljavaju više nezgoda

Podaci Zavoda za bezbednost na putevima pokazuju da muški vozači obično češće prouzrokuju saobraćajne nesreće od žena. Ova nezavisna neprofitna organizacija, koja se bavi smanjenjem automobilskih nesreća, takođe je utvrdila da su u 71 odsto svih smrtnih slučajeva tokom sudara motornih vozila u 2017. godini krivci bili muškarci. Iako se jaz smanjio, skoro svake godine od 1975. do 2017. godine, broj smrtnih slučajeva koje prouzrokuju muškaraci bio je više nego dvostruko veći od broja smrtnih slučajeva koje su izazvale žene.

Isti princip važi i kada govorimo o starosnoj dobi vozača. Broj smrtonosnih sudara vozača u 2017. godini bio je 53 odsto veći za muškarce nego za žene. Osim toga, više muškaraca starosti od 16 do 29 godina doživljava fatalne sudare nego žene u istoj starosnoj grupi. Razlika je najveća među muškim i ženskim vozačima između 20 i 29 godina. Autori studije pripisuju ove razlike muškarcima koji obično voze veće udaljenosti od žena i upuštaju se u rizične poduhvate, kao što su prebrza vožnja ili konzumiranje alkohola pre vožnje.

Žene mogu imati manje samopouzdanja za volanom

Iako muškarci imaju više nesreća, druga istraživanja pokazuju da žene nisu „savršeni“ vozači. Neka istraživanja pokazuju da su žene manje sigurne za volanom nego muškarci. Studija koja istražuje vezu između veština novih vozača i različitih parametara, uključujući i pol, pokazuje da su žene manje sigurni vozači od muškaraca.

Dakle, da li su muškarci bolji vozači od žena?

Pol je samo jedan od faktora kada je u pitanju sigurna vožnja, zajedno sa mnogim drugim, kao što su starost, pa čak i vreme vožnje. Jedna studija pokazuje da za oba pola vreba veća opasnost od nezgoda prilikom vožnje noću, ali muškarci još uvek imaju veći rizik od saobraćajnih nezgoda u bilo koje doba dana. Kvalitet vožnje se takođe menja u zavisnosti od lokacije, jer su neke države opasnije od drugih.

photo-1474552226712-ac0f0961a954 Šta je afektivna vezanost i kako ona utiče na emotivne odnose? photo-1549488497-94b52bddac5d Zašto mlade treba da imaju nešto staro, novo, pozajmljeno i plavo? giant-billiards-1558544858 Ovakav bilijar još niste videli photo-1507504031003-b417219a0fde Evo šta ćete naučiti u prvoj godini braka · · ·