Kadmo ubija zmaja
U VAZDUHU · urban flash

Mitska istorija Budve počinje u pradavna, herojska vremena, kad su smrtnici uz pomoć bogova, osnivali prve gradove u Evropi, ženili se božanskim kćerima i postajali rodonačelnici velikih i značajnih naroda ili plemena.

Legenda o nastanku Budve nije izmišljena u novije vreme, kakav je često slučaj sa gradovima koji žele da privuku što veći broj turista. O njenom višemilenijumskom postojanju postoje dokazi još iz antičkog doba a zapisana je u djelima poznatih antičkih pisaca. Sofokle u V veku pre nove ere navodi da je Budva „ilirski grad“ u delu „Onomaklo/Oicles“.

Euripid, takođe u V veku p.n.e. godine opisuje putovanje Kadma i Harmonije istočnim Jadranom u delu Bakhe/Bacchae. Apolonije Rođanin u delu Argonautika (3. vijek p.n.e) pominje Kadma i Harmoniju a ovu legendu dalje prepričavaju i rimski umetnici pa se tako se priča o Kadmu i Harmoniji nalazi u Ovidijevim (43. g. p.ne. – 17/18. n.e.) Metamorfozama kao jedan od 250 ispričanih mitova.

Plinije Stariji u prvom veku naše ere navodi da je Budva „utvrđeni grad naseljen Rimljanima“. Mesto na kome je izrasla drevna Budva i njeno najstarije stanovništvo Enhelejci – Narod jegulja – tesno se povezuju sa sudbinom jednog nadaleko čuvenog smrtnika, Kadma (Kadmos), osnivača beotijske Tebe. Kadmo je, nekoliko generacija pre početka Trojanskog rata, iz Fenikije stigao u Grčku, donevši Grcima alfabet.

Taj srećnik, kome su bogovi podarili za suprugu Harmoniju, plavokosu kćer Afrodite i Areja (Aresa), je u dubokoj starosti napustio Tebu, i došao među Enhelejce, na kolima sa volovskom zapregom. U novoj domovini je osnovao grad Butou, današnju Budvu. Pobedio je susedne Ilire, osvajao helenska plemena i ratovao sve do sopstvene vojne propasti. Kao jedini preživeli, okončao je život daleko u tuđinskim predelima, sa svojom boginjom.

Kajući se zbog ubistva Arejevog zmaja, koje je počinio u mladosti, umolio je bogove da ga preobraze u zmiju. Harmonija je želela da ostane uz svog nesrećnog supruga i deli njegovu sudbinu. Zagrljeni, u vidu crnih zmija s plavim pegama, iščezli su u obližnjem mirisnom gaju. Od tada, kao odabranici božiji, uživaju večno blaženstvo među ružama i zlatnim narovima, koje more neprestano osvežava vlažnim lahorom.

Gajevi slični onom koji je kasnije postao Kadmovo i Harmonijino svetilište nalaze se i danas u celoj okolini Budve.

 

 

pagecover 5 bizarnih svari koje su putnici pokušali da prokrijumčare na aerodromu Koncert Nauka kaže da su srećniji oni koji odlaze na koncerte coverbeirut Prestravili su ljude maskiranjem u lutke iz izloga glenn-carstens-peters-203007 Koje je idealno vreme za slanje CV-a potencijalnom poslodavcu? · · · · ·