Danja Tekic, Struktura III - 1
KULTURA · art

U galeriji Remont se tokom marta održavaju dve izložbe, „JEAN‟ Jelene Nikolić i „Ars Combinatoria‟, Danje Tekić.

Jelena Nikolić se u svojim radovima bavi analizom medijskih slika popularne kulture, rekontekstualizujući medijske sadržaje i otkrivajući slojeve paradoksa, bizarnosti i subliminalnih poruka.

Izložba „JEAN‟ traje do 11. marta.

Izložba „Ars Combinatoria‟ Danje Tekić predstavlja deo njenog doktorsko – umetničkog projekta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Tema projekta je istraživanje granica grafičkog medija, kroz aktuelizaciju teorija strukturalizma i poststrukturalizma kroz savremenu umetnost, kao i komponovanje likovnog dela po načelima naučnih metoda lingvistike, kombinatorike i semiotike.

Multimedijalna postavka „Ars Combinatoria‟ biće predstavljena u galeriji Remont do 1. aprila.

Betmen na napuštenim mestima Betmen na napuštenim mestima Mozaici u Iranu Iranske džamije – univerzalna lepota koja hipnotiše Lidija Delić Otvaranje izložbe „Međuprostor“ Lidije Delić Uspomene sa putovanja Dve godine putovanja zabeležene na crtežima ·