Remont_cover
KULTURA · art

U galeriji Remont do 24. marta traje „Once Upon a Dream“, Slavice Obradović. Na izložbi „Once Upon a Dream“, Slavica polazi od bajke, kao primarnog seta vrednosti usvojenih u ranom detinjstvu, te preispituje sopstveni „formativni proces‟ i „ličnu podvojenost između fantazije i realnosti.“

Tekst: Ivan Šuletić

Od 27. marta pogledajte izložbu (Dis)funkcionalne propozicije grupe „Bodies at Work“ sa odabranim gostima – Els Silvrants-Barclay, Chen Shuyu, Marianne Flotron i Pilvi Takkala, među ostalima.

Grupa „Bodies at Work“  je istraživački, saradnički projekat Maje Bekan i Angele Serino koji ispituje i artikuliše pitanje koju vrstu „posla/ova“ obavljaju umetnici i radnici u kulturi. Kakva je njihova veza sa vremenom i prostorom, kako i za koga rade, kako balansiraju svoj privatni, društveni i profesionalni život, i koje su prednosti i zamke takvih okolnosti.

1 Underground-elevator Izložba „Jugoslovenski neoavangardni umetnički časopisi 1960 – 1990.“ covergagivikipedia „Vikipedija“ – Otvorena prva biografska izložba o Draganu Nikoliću Lemon Berry Lemon Berry Studio: Otkrijte kreativnost u sebi page_cover Tri nove izložbe u Kulturnom centru Beograda · · ·