extra_large-1535374132-cover-image
PULS GRADA · zdravlje

Samopouzdanje kod ljudi konstantno je predmet istraživanja zbog svoje nestabilne prirode. Ono predstavlja osobinu koja se razlikuje kod svake individue i koja se može promeniti u trenutku. Međutim, jedna nova studija došla je do potencijalnog zaključka kada samopouzdanje dolazi do vrhunca u toku života.

Psiholozi su oduvek istraživali samopouzdanje i njegovu promenljivost kod ljudi. U okviru nedavno objavljenog rada, naučnici sa univerziteta u Bernu uključili su već postojeća istraživanja i studije posvećene ovoj temi. Njihov rad, koji je obuhvatio 164.868 učesnika, došao je do zaključka da je samopouzdanje na vrhuncu u 60. godini života.

Po analizi, ono raste od 4. do 11. godine, potom je stabilno do 15. Iako tada nastaje haos adolescencije, beleži se jaki porast do 30, a potom i nešto slabiji do vrhunca u 60. godini. Tada je uglavnom stabilno do 70. godine, nakon čega polako opada do 90, a potom drastično do 94. godine, gde se istraživanje završava. Ovo jeste najsveobuhvatnije istraživanje do sada, a njegovi autori ističu da su razlike u odnosu na prethodna slična istraživanja zasnovane isključivo na praktičnim dokazima.

Sveukupno, najteže je doći do podataka o samopouzdanju kod najmlađe dece zbog njihovog razvojnog perioda, kao i kod najstarijih sugrađana kojih je bilo najmanje u studiji. Činjenica je da svako ima posebnu predstavu o sebi i da se to može promeniti bezbroj puta tokom života. Glavni cilj treba da bude težnja ka visokom samopouzdanju i veri u sebe, bez obzira na to šta kaže statistika.

mnd slika Savet stomatologa: Oprezno sa limunom pexels-photo-299347 Istina o dijetama sa malo ugljenih hidrata Rosa voda Bitno je da uvek budemo dobro hidrirani kartalin City letnja preporuka #94: Tri korisna preparata Male ruske apoteke · ·