photo-1490367532201-b9bc1dc483f6
U VAZDUHU · urban flash

Muškarci često govore da su privlačniji ženama i da imaju više uspeha u flertovanju i zavođenju kada su zauzeti. Neki ovo pripisuju većem samopouzdanju, ili manjem očaju, ali različita istraživanja pokazuju da možda postoji neko naučno objašnjenje zbog čega su zauzeti muškarci atraktivniji i privlačniji. S druge strane, žene se često žale da su zauzeti svi muškarci koji nešto vrede. Postoji čak i ona duhovita izreka da su muškarci kao toaleti – ili su zauzeti ili su neupotrebljivi. Međutim, ovde se postavlja bitno pitanje da li ih sama činjenica što su zauzeti čini privlačnijim i poželjnijim i drugim ženama ili postoje evolucione preferencije prema partnerima određenih fizičkih i mentalnih karakteristika.

Piše: Nataša Šikić

Postoji jedan fenomen koji je poznat u životinjskom svetu i to kod nekih vrsta riba, insekata, ptica i sisara, a koji se zove mate choice copying ili izbor kopiranjem. Naime, istraživanja su pokazala da ženke određenih životinjskih vrsta biraju partnere na osnovu prethodnog odabira drugih ženki. Prednost imaju mužjaci koji su pokazali da vrede i da ih je već neko izabrao i testirao. Ova vrsta kopiranja izbora partnera služi kako bi se uštedelo vreme i kako bi se izbegle opasnosti od pogrešnog izbora. Pojednostavljeno rečeno – izabrani mužjak je prošao test ili je položio ispit i ako ga je neka ženka već izabrala, to znači da on ima željene kvalitete.

Ova vrsta izbora u životu nije vezana samo za izbor partnera. Često možemo da vidimo da će ljudi pre izabrati nešto što je neko pre njih već probao, testirao, preporučio i to posebno ako se smatra da je osoba koja preporuči proizvod ili uslugu kompetentna. Postoji logika da oponašanje uspešnih ljudi može da dovede do uspeha u životu. Oponašanje drugih je još češće ako je izbor teži i značajniji. Izbor partnera je posebno težak i značajan za žene koje, sa stanovišta evolucione biologije, generalno imaju veću probirljivost u izboru partnera zbog neuporedivo većeg ulaganja vlastitih resursa u potomstvo. Poznata je teorija diferencijalnog roditeljskog ulaganja koja kaže da stepen izbirljivosti pri izboru seksualnog partnera zavisi od stepena ulaganja u zajedničko potomstvo. Posmatrano u našoj vrsti, žene ulažu veće resurse, više investiraju u zajedničko potomstvo i zbog toga moraju da budu selektivnije u izboru seksualnog partnera. Ženin reproduktivni vek je kraći i tokom njega proizvodi manje polnih ćelija. Ulaže daleko veću energiju i vreme tokom trudnoće i dojenja i zbog toga je greška u izboru partnera daleko pogubnija, a verovatnoća da će reprodukovati kvalitetan genetski materijal u sledeću generaciju pri lošem izboru partnera je manja.

Određena istraživanja iz evolucione psihologije su pokazala da će žene takođe pre izabrati zauzete muškarce. Zapravo, pošto se istraživanja rade u neprirodnom i nerealnom okruženju, poštujući etičke principe i imajući u vidu pravila ponašanja u zapadnom monogamnom sistemu, istraživanja su merila stepen atraktivnosti muškaraca na fotografijama. Jedno takvo zanimljivo istraživanje na manjem uzorku, a koje je objavljeno 2006. u Canadian Medical Association Journal-u, kaže da će iste fotografije muškarca biti različito atraktivne ženama u dve različite grupe ispitanica i to u zavisnosti od informacije koju na početku dobijaju o bračnom statusu muškaraca na fotografijama. Jedna grupa će dobiti informaciju da je muškarac na fotografiji oženjen, a druga da je isti slobodan. Veći procenat ispitanica koje su dobile informaciju da je oženjen misli da je atraktivan u poređenju sa uzorkom ispitanica koje misle da je slobodan. Isto tako ispitanice su odgovarale na pitanja da li bi sa dotičnom osobom sa fotografije želele da rade, budu prijatelji i da li bi želele da imaju romantičnu vezu. Metod ovog istraživanja je jako bitan jer pokazuje da informacija o bračnom statusu utiče na stepen atraktivnosti i dobijeni rezultati odgovaraju na ono pitanje s početka priče da žene misle da su zauzeti muškarci atraktivniji i privlačniji upravo zbog toga što ih je neko već izabrao. Kada bi bila preferencija prema određenim karakteristikama, kao što je na primer izgled, onda na mišljenje o atraktivnosti ne bi uticala informacija o bračnom statusu.

Autori istraživanja u tumačenju dobijenih rezultata kažu da oni zapravo menjaju pravac u razmišljanju koje često postavljaju žene u svakodnevnom životu i da nisu oni vredniji već zauzeti, nego da postaju poželjniji zahvaljujući toj zauzetosti. Fenomen je, naravno, daleko ređi u obrnutom slučaju – muškarci neće pre izabrati zauzete žene. Postoje neka druga istraživanja koja kažu da će žena biti atraktivnija muškarcu ako je okružena drugim ženama, što znači da navika mladih devojaka da izlaze grupno i nije tako loša i da nije naučno neutemeljena.

photo-1529333166437-7750a6dd5a70 Postajete „odrasli” tek u tridesetim godinama 7396310-without-breathing-22-minutes-1476113022-650-18f7d49f89-1478088541 Ove svakodnevne stvari sigurno pogrešno radite 5c9952d12400001901c86b13 Da li ste znali da su ove poznate ličnosti najbolji prijatelji? photo-1519225421980-715cb0215aed Ovo su najčešće greške prilikom planiranja venčanja · · · ·