Henri Mur - grafičar
KULTURA · art

Gotovo šezdeset godina nakon prve beogradske izložbe Henrija Mura, koja je pripadala zlatnom dobu izlagačke i internacionalne pozicije umetničkog statusa Beograda, neophodno je uspostaviti pokidane veze između tog zvezdanog muzeološkog perioda i ravnopravnog pripadanja umetničkom svetu, i današnje marginalizovane i urušene situacije.

Zato je važno što publika danas ima priliku da se upozna s Murovim grafikama, koje pripadaju kolekciji British Council-a Muzej bez zidova, koju je sam umetnik 1984. godine obogatio donacijom s više od 200 radova.

Ova putujuća izložba, organizovana u saradnji Narodnog muzeja Beograd, British Council-a i Banca Intesa, predstavlja 80 grafika, pet modela skulptura i jedan radni model, koji su nastali u periodu od 1934. do 1984. godine. Smatrajući da je dobar crtež osnova za svaku skulpturu, Henri Mur je nesmanjenim intenzitetom realizovao radove i na papiru, kao crteže ili u formi nekih od grafičkih tehnika, najpre na litografskom kamenu ili bakarnoj ploči, baveći se prirodnim formama, različitim aspektima poimanja ljudske figure, studijama životinja, skulptoralnih predstava u pejzažima i arhitektonskim celinama. Tokom života Mur je izradio na stotine „ideja za skulpturu‟, kao dvodimenzionalne predloške za trodimenzionalne objekte. Međutim, poznavaoci Murovog stvaralašta ističu i to da je umetnik veoma često izrađivao trodimenzionalne modele u gipsu koji su potom postajali subjekt upravo njegovih crteža i grafika.

Za uspostavljanje viših standarda naše likovne kulture neophodno je omogućiti uvid u najznačajnija svetska ostvarenja iz prošlosti. Time će se postepeno smanjiti i naša trpeljivost prema osrednjosti, povećati zahtevi društva za reprezentativnim i operativnim izlagačkim prostorima, kao i savremenim vizuelnim istraživanjima ovog veka.

Gde je njihova prapostojbina? Svi psi sveta I'm thinking Izložba Isabel Cuadrado „Promišljam“ sutra u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja Emma Hack Emma Hack: Umetnost oslikavanja tela Na svetu postoje dve grupe ljudi Postoje dve grupe ljudi na svetu – a kojoj vi pripadate? · ·