Stefana savic
KULTURA · fotografija

Vašoj pažnji preporučujemo drugi deo projekta „1 na 1“ u Artget galeriji Kulturnog centra Beograda do 28. juna. Ova izložba predstavlja ovdašnju savremenu fotografiju, a neki od najaktivnijih kustosa ili teoretičara fotografije mlađe generacije predstavili su svoj izbor – po jednog fotografa/umetnika, odnosno jednu temu.

Izložba 1 na 1 je nastavak izložbe fotografija koju je publika ovog maja mogla odgledati u Artget galeriji. Fotografije su ilustrovale, propitivale i preispitivale različite probleme našeg društva. Organizatori izložbe 1 na 1 (po jedan kustos odabrao je jednog umetnika) naveli su da društvene i političke transformacije koje su se dogodile poslednjih nekoliko godina ne bi bile moguće bez te revolucije koja je zahvatila fotografsku sliku. I predstavili radove koji se bave osetljivim temama današnjice – ženskim pravima i tretmanom žena, odnosom prema migrantima, odnosom prema istoriji, ličnim i medijskim slobodama. Umetnici i kustosi intrigantne izložbe organizovali su i dijalog s posetiocima. Govorili su o svojim radovima, o današnjem značaju i funkciji fotografije, o tome u kojoj meri je fotografija samo ogledalo naše stvarnosti, a u kojoj je mogući pokretač promena.

U drugom delu izložbe 1 na 1 kustos Andrea Palašti je nastavila da ispituje sudbinu novosadske novinsko-izdavačke kuće Dnevnik, ovog puta kroz saradnju s umetnicom Ivanom Čavić. Ivana je predstavila slovo I koje se nalazilo na zgradi ove novinsko-izdavačke kuće. Izlaganjem pomenutog slova i njegove fotografije, Ivana aktuelizuje pitanje medijskih kuća u Srbiji koje se uglavnom nalaze u stanju hibernacije nakon sumnjivih privatizacija.

Rad Skojevka Minka Imrane Kapetanović izbor je teoretičarke fotografije Jelene Matić, i predstavlja analizu društvene i lične istorije i sećanja. Fotografije su sugestivne, a glavni lik na njima je baka Minka, nekadašnja članica SKOJa, i njeno životno okruženje.

Milica Đorđević se u svom radu pozabavila sugrađanima koji su vremenom postali „nevidljivi“. Slojevi (kustos je bila Slađana Petrović Varagić) se bave raznim temama današnjice – jedna od njih je mogućnost i strategija građanske neposlušnosti.

Kustoskinja Ana Panić odabrala je rad Sadašnjost povijesti Marijana Crtalića. Koristeći arhivsku i dokumentarnu fotografiju Crtalić suprotstavlja sadašnjost i nedavnu jugoslovensku prošlost – na naizgled istim mestima.

Fotografije Jelene Nikolić, izbor kustosa Miroslava Karića, nastaju uz pomoć mobilnog telefona – najmasovnijeg alata za produkciju fotografskih zapisa. Ove fotografije umetnica distribuira i deli preko društvenih mreža i platformi, a kroz umetničke postupke repeticije, dekadriranja, zumiranja i kolažiranja Jelena redefiniše značaj fotografije u današnjem društvu i našoj svakodnevici.

1 na 1 – prvi deo 

Žene kao objekti

Kustos Jelena Matić odabrala je za ovu izložbu provokativan rad Ive Kontić i Maje Maksimović She Under the Plumtree, koji ispituje prezentaciju, percepciju i ulogu žene kao objekta u spotovima i pesmama aktuelnih pevača i pevačica pop-folka. 

Migranti u drugom kontekstu

Vizuelna umetnica i fotografkinja Stefana Savić imala je umetničku potrebu da drugačije sagleda i prikaže već dugo prisutan problem migrantske krize. Migrantkinja na slici My sky is your sky skrivenog je identiteta, i ima aktivnu ulogu u svom privremenom okruženju (beleži ga foto-aparatom). 

O potrebama i potrošačima

Priča o ljudima, situacijama, globalizaciji, konzumerizmu… tema je fotografija Andreja Đerkovića, diptiha Need different. Prva je iz ratnog Sarajeva, iz kvarta Dobrinja. Nastala je 1993. godine, i na njoj su prikazani ljudi koji čekaju u redu za vodu, a druga fotografija je napravljena 20 godina kasnije u Ženevi, i prikazuje ljude koji stoje u redu ispred Apple store prodavnice čekajući da kupe novi model IPhone-a. 

Zaboravljanje istorije

Rad Kohabitacija Nikole Radića Lucatija navodi na razmišljanje o tome kako se različita društva danas odnose prema (novijoj) istoriji. Kustos Ivan Manojlović objašnjava da svojim radom Nikola Lucati nastavlja svoja vizuelna i arhivska istraživanja koja za temu imaju sistemsko „zaboravljanje“, negaciju, a zatim i reviziju istorijskih činjenica.

Naličje tranzicije

Rad Slobodana Šušnjevića – Preprodaja privremenog poseda, predstavlja fotografije zgrade novosadskog Dnevnika, odnosno fotografije oštećenih i neispravnih light box-ova nađenih u hodniku na ulazu u štampariju ove kuće. Izložene fotografije, izbledele i fragmentarne, predstavljaju glavnu upravnu zgradu i štampariju Dnevnika, a njihov odabir, navodi kustos Andrea Palašti, ilustruje problem političkih i ekonomskih pritisaka, nedostatka novinarskih sloboda, sumnjivih privatizacija, ali i neizvesne sudbine „lokalnih medija“.

595b994bce2c6_jourWnbr__605 Kada priroda stvara umetnička dela 2. Izložba fotografija „11.000 km duž Anda: Retrospektiva ugroženog sveta“ u KC Grad podvodna fotografija Podvodne fotografije kupača zbog kojih ćete poželeti da ste na moru page-cover-monro1 Merilin Monro: Retke fotografije slavne holivudske dive · · · ·