Babylon the Great Artist Ivana Ivković Photo Boris Burić
KULTURA · art

U prostoru galerije Laufer Eugster od 27. oktobra je otvorena izložba „Babylon the Great“ umetnice Ivane Ivković.

Tekst: Ivan Šuletić

„Umetnička praksa Ivane Ivković razvija se kroz stalni dijalog sa ličnim, emocionalnim iskustvima umetnice koji je zasnovan na razmatranju i preispitivanju ne samo onog doživljenog i viđenog, već i iskustva koje je smešteno u domenu željenog, imaginarnog i neostvarenog, otvarajući na taj način pitanja o složenosti intime kao prostora eksponiranja i skrivanja, uživanja kroz drugog i otkrivanja samoće. (…) U okviru izložbe Babylon the Great Ivana Ivković pomenuta pitanja razmatra istražujući muško telo kao centralni motiv i performativni instrument koji na različite načine orkestrira kroz prizore i odnose unutar izložbenog prostora. Radovi prikazani na ovoj izložbi nadovezuju se na umetnički projekat Linije, redovi, kolone (Spavaonica) koji je izveden tokom 56. Oktobarskog salona 2016. godine.” (iz teksta istoričarke umetnosti Ane Bogdanović)


Segovia 15 bisera Španije stiže u Beograd Party Marija Seviccover Izložba „Party“ u Umetničkom prostoru U10 galerija RIMA copyright Zarko Vijatoviccover1 Izložba Vladimira Veličkovića u Galeriji RIMA Dom omladine Beograda Tijana Radenkoviccover Dve izložbe u galeriji Doma omladine ·