cover1
KULTURA · art

Izložba„ C17H18F3NO“, Nikole Markovića (1979) predstavlja seriju radova nastalu kao rezultat preispitivanja procesa umetničkog stvaranja posmatranog kao niza međusobno nadovezujućih postupaka rekombinovanja i ponovnog promišljanja postignutih rezultata.

„Brisanje‟ i „uklanjanje‟ postojećih crtačkih istraživanja putem dugotrajnog postupka precrtavanja ne teži auto-destruktivnom stavu spram sopstvene umetničke pozicije, već insistiranjem na stvaranju iznova uočenih relacija unutar korpusa proizvedenog slikovnog materijala rekonstruiše njihov potencijal. Svesni čin rekontekstualizacije dosadašnjih umetničkih otkrića time funkcioniše kao autorefleksivni pokušaj određenja autorske pozicije kroz konstantno istraživanje nestabilnosti procesualnih karakteristika dela.

Art & Science izložba Izložba „Art&Science“ tokom aprila u KCB-u cover1 13. Noć muzeja je 21. maja! 4 elementa „Četiri elementa – dani evropske primenjene umetnosti u Beogradu“ u Muzeju grada Beograda Enterijer 1 Dom Jevrema Grujića: Muzej porodičnih sećanja