cover1
KULTURA · art

U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda možete pogledati izložbu „Godišnja doba‟ umetnika Bojana Bema. Bojan Bem u najnovijem ciklusu fotografija pod nazivom „Godišnja doba‟, ostaje veran izboru motiva sportskih terena i prizorima koje je radio tokom proteklih godina u mediju crteža, slike, kolaža, i videa.

Najnoviji fotografski radovi predstavljaju istraživanje novih mogućnosti manipulacije slikom, graničnih odnosa artificijelnog i autentičnog, slikanih i snimljenih slika i u tom smislu, jedne nove pozicije umetnika u odnosu na savremene umetničke prakse.

I kao što Oto Tolnaj navodi u uvodnom tekstu kataloga: „I onda je nastupio stari-novi bemovski postupak. Digitalizovane slike podvrgavaju se novoj obradi. Posve podrobnoj. I upravo tada započinje i sa pročišćavanjem sivila unutrašnjih prostora. Kao da ih načisto briše gumicom. Izbeljuje. I iznova, sada već od sveopšteg sivila, od mišijeg i pacovskog sivila, preko čehovljevski sive (o kojoj govori Nabokov i, recimo, Handke), do metafizičke beline. Do bemovski nevinog sveta‟.


cover3 Izložba „Jugoton – Istočno od raja (1947–1991)“ u Muzeju nauke i tehnike Neverovatne kamuflaže Neverovatne kamuflaže cover7 Ruska avangarda u Beogradu Street art Moćna dela ulične umetnosti koja govore o svakodnevici