svetlana_jovanovic_3
KULTURA · fotografija

Izložena serija fotografija „Presence, Absence, Ambivalence“ je nastala u toku umetničke rezidencije u Njujorku u drugoj polovini 2014. godine.

„Nago žensko telo, skrivenog lica, izdvojeno je u potpuno neutralizovan, apstraktan i bezvremen prostor, granično mesto između bolničkog, napuštenog privatnog i zatvorskog ambijenta. To telo je postvareno, ali ne kao puki seksualni objekat, budući da je u tom procesu i deerotizovano. Ono je objektivizirano kao nosilac iskustva telesnosti i materijalni objekat podvrgnut kulturnim kodovima,“ stoji u tekstu Stevana Vukovića koji prati izložbu.

„Lični identitet je ovde artikulisan kao slika, koja nas uvlači u vizualnu igru svedenu na koreografske odnose tela i okoline, naizgled očišćene od preciznog kontekstualnog okvira. Ovaj rad je, stoga, na granici između fotografije koja beleži režiranu, visoko kodiranu artifiijelnu situaciju i dokumenta procesa autorkinog performativnog istraživanja prostora i pronalaženja mesta tela kao subjekta u zadatim okvirima, i to u svojevrsnoj nemogućnosti da se oni potpuno savladaju. Autoportreti umetnice se stoga pokazuju kao nosioci različitih modaliteta mišljenja statusa sopstvene telesnosti, koji stoje na distanci od naturalističkog i pružaju artificijelni, čak i visoko estetizovani efekat, ispitujući vizuelne kodove kojima se ženska tela uvlače u različita društveno i kulturno specifična vrednovanja.“

Amelia i životinje „Amelia And The Animals“ – serija fotografija jedne ljubiteljke životinja Grad senki, Ronaldo Land 15 najboljih fotografija u užem izboru za Sony World Photography Award jahači irvasa Jahači irvasa ruski projekat O čemu sanjaju Rusi?