cover1
KULTURA · art

U galeriji Doma omladine Beograda se 8. decembra otvara izložba „Glavom na zid‟, beogradskog umetnika Dušana Radovanovića.

Tekst: Ivan Šuletić

Izložba stavlja u fokus ponešto marginalizovanu pojavu „memorijalnih‟ portreta „heroja ulice‟ koji se poslednjih decenija pojavljuju u urbanim sredinama kod nas. Portreti (gotovo isključivo muškaraca), uvećani do krajnjih dimenzija zida na kome su naslikani, istovremeno pripadaju i ne pripadaju okruženju u kome se nalaze. Ova dvostrukost njihovog statusa, polazi iz ne-odnosa sa arhitekturom na kojoj se nalaze i dubokog odnosa sa određenim socijalnim strukturama jednog mikro-ambijenta.

Izložbom „Glavom na zid‟ Dušan Radovanović postavlja pitanja o individualnom doživljaju mesta na kojima zatičemo takve portrete, percepciji grada uopšte, odnosu društva prema ovoj pojavi u kontekstu umetnosti. Konačno, premeštanjem ovih prizora u galerijski prostor, Dušan Radovanović njihovu početnu funkciju značajno usložnjava, predstavljajući ih kao svojevrsne umetničke radove, ili bar postavljajući pitanja (publici) da li oni to jesu.

Dušan Radovanović, rođen je 1979. godine. Diplomirao je na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. Beogradska publika se verovatno seća njegove prethodne samostalne izložbe „Bezbrižni‟ iz galerije Doma omladine Beograda (2011), tokom čijeg trajanja je umetnik pretvorio galerijski prostor u javnu spavaonicu, otvorenu danonoćno, namenjenu ljudima „sklonjenim iz fokusa‟ društva.


Život Dartha Vadera Svakodnevica Dartha Vadera Nadežda Petrović Izložba: Nadežda Petrović – 100 godina od prava na večni pomen Napad dvojnika u Japanu Daisuke Takakura: Oprezno, žene klonovi dolaze The Ferryman Umetnost strave: Najjezivije skulpture ·