Lazar Vozarević
KULTURA · art

Postavka izložbe u galeriji Nadežda Petrović sadrži 28 eksponata (slike i crteži) koji hronološki obuhvataju sve segmente Vozarevićevog stvaralaštva, odnosno tri faze umetnikovog opusa– postkubizam, enformel i postenformel. Ovi radovi potiču iz Galerije „Lazar Vozarević‟ iz Sremske Mitrovice, koja, nakon umetnikove smrti 1973. godine čuva i prezentuje dela ovog značajnog autora, koji se pored slikarstva bavio i ilustracijom knjiga, scenografijom i mozaikom (hotel Metropol, Vojnotehnički institut i Dom omladine u Beogradu).

Inače, dela Lazara Vozarevića danas se nalaze u najprestižnijim kolekcijama muzeja i galerija naprostoru bivše Jugoslavije, kao i u značajnim zbirkama u inostranstvu: Dejvid Rokfeleri Pol Flokerman (SAD), GvidoTervizan (Italija), Pinakoteka u Bariju (Italija), Vila Lobos (Brazil) i Filipe Baude (Francuska).

Zulu Duh južne Afrike u New Moment Galeriji Rob Mulholland Nevidljive skulpture Roba Mulhollanda Otvaranje izložbe Beogradski susreti Otvaranje izložbe grafika sa 7. Međunarodne grafičke radionice BEOGRADSKI SUSRETI 2013 Muzej 14 muzeja koje možete pratiti na Instagramu