"Ljubav je za sirotinju"
KULTURA · art

Na ulazu ove izložbe, otvorene do 27. juna u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda, redari pretresaju posetioce i usmeravaju ih. Galerija je podeljena na dva dela, onaj za muškarce i onaj za žene, tu su rešetke, visoki panoi koji ograđuju prostor, provokativni video radovi, različiti u oba dela izložbe. Umetničku instalaciju nemoguće je sagledati u celini, a od njenog otvaranja, 4. juna, ne prestaju zanimljivi komentari i reakcije publike. Autor izložbe “Ljubav je za sirotinju” Marko Tirnanić, govori za City Magazine.

“Tema izložbe je odnos moći, šta znači imati moć, kako se ona uspostavlja, i kako ja kao autor mogu da te pozicije moći na neki način menjam. Ova izložba je zamišljena kao prostor u kom se istražuje šta će se zapravo desiti. Publika svojim pristajanjem ili nepristajanjem na te određene uslove, zapravo pravi umetnički rad.”

Marko objašnjava da je to što je galerija podeljena na deo koji mogu videti muškarci i deo koji mogu videti žene, zapravo jedna vrsta kontrole.

“Uspostavljam kontrolu u okviru tog sistema galerijskog prostora i postavljam svoj podsistem. Namerno sam odabrao da napravim tu jednu banalnu podelu između muškaraca i žena, podelu koja je već uvrežena, često se dešava, ali je na neki način maskirana. Hteo sam da napravim očiglednu podelu kako bih ljude podsetio na nju, i pružio im mogućnost da vide kako to realno izgleda, vrlo eksplicitno i očigledno.

Ljudima u društvenom sistemu nametnuto je da se opredele prema različtim stranama, a u ovoj izložbi, navodi autor, pored opredeljenja u odnosu na pol, postoji i selektovanje publike u odnosu na telesne odlike. I taj segment bavi se podelom s kojom se ljudi često susreću u društvu, ali na maskiran način. A autentični video radovi  bave se gubitkom ljudske kontrole, odnosno neočekivanim pokazivanjem slabosti.”

Zbog čega je dat naziv izložbi Ljubav je za sirotinju?

“Meni se čini da je u našoj sredini ljubav jedan od osnovnih mehanizama kontrole, od ranog detinjstva, pa  kroz ceo život. Ljubav je uspostavljena tako da je ona isto jedno regulatorno telo, jedna stvar pomoću koje se vrlo lako pravi kontrola.  Treba se zapitati šta sve taj naziv može da znači. On koketira sa različitim stvarima – da li smo sirotinja ili nismo, na primer. Meni je taj naziv bio važan zato što mi se u poslednje vreme čini da se u medijima ljubav predstavlja kao najvažnija stvar na svetu. Mene je zanimalo da li je to istina. I ljudi koji veoma teško žive, i njima je i dalje glavni problem ljubav. Ljubav je vrednost koja povezuje sve nas, ali čini mi se da je pomoću nje veoma  lako moguće manipulisati ljudima.”

Izložba je otvorena do 27. juna u galeriji Poodrum, u Kulturnom centru Beograda.

Gradimir Smuđa Otvaranje izložbe „Nit umetnosti Gradimira Smuđe“ u Francuskom institutu Falling apart, Jelena Mijic Galerijski het trik: Belgrade Raw, Nemanja Nikolić i Ivan Kocić Murali sa porukom na zidovima širom sveta Veliki murali sa porukom na zidovima širom sveta Baquiat Priče iza fotografija poznatih njujorških umetnika