Metaobrok
KULTURA · art

Studijska izložba Metaobrok, autora Miloša Spasića, kustosa Odseka za praistoriju Muzeja grada Beograda, tretira sociokulturne aspekte konzumiranja hrane i pića u praistoriji i savremenom dobu.

Konzumiranje hrane i pića jedan je od najprefinjenijih načina za uspostavljanje i održavanje društvenih odnosa među ljudima. Na izložbi je predstavljena ekranizacija rada arhitekte Sare Viglsvort i Džeremija Tila, pod nazivom Increasing disorder in a dining table. Pomenuti rad analizira progresiju jednog svečanog ručka i pokrete osmoro ljudi koji sede za velikim trpezarijskim stolom.

Tri crteža na kojima su prikazane sekvence obroka postavljena su u obrnutom redu i predstavljaju sto u haosu nakon završenog obroka, središnju skicu koja prikazuje dinamiku pokreta ruku tokom ručka, dok treća skica predstavlja savršeno aranžiran sto pre početka obroka. Postavkom inverzne sheme toka obedovanja u tri sekvence autori su pokazali da se socijalni odnosi između učesnika u ručku odvijaju nepovezano s tim da li samom činu obedovanja prethodi ili sledi haos.

Rad ima jak arhitektonski izraz i svrstava se u najcitiranije radove o dinamici proizvodnje prostora specifičnih namena. Posebno interesantan za projekat Metapojavnosti i za realizaciju celine koja tretira socijalne odnose tokom konzumiranja hrane i pića jeste u inverziji činova obedovanja. Rekonstrukcija dinamike socijalnih odnosa za praistorijskim stolom upravo se kreće u tom obrnutom smeru, od delića haosa koji je ostao nakon obedovanja ka samom činu obedovanja i uredno postavljenom stolu.

Duplex DUPLEX aukcija sutra u Parobrodu Bogujevici Večeras se otvara izložba „Bogujevici // Vizuelna istorija“ Mina Izložba Mine Radović: Skriveni autoportret Art Basel 10 najinteresantnijih umetnika na izložbi Art Basel Miami Beach ·