Nikola Kolja Božović
KULTURA · art

Na produkcijski veoma uspešnoj izložbi Nikole Kolje Božovića u Salonu Muzeja savremene umetnosti predstavljene su skulpture/objekti nastali transformacijom originalnih delova automobila, ali je kreiran i virtuelni urbani pejzaž u korelaciji radova s galerijskim prostorom, kao prateće likovno sredstvo za umetničku rekapitulaciju ideje „automobilnosti” koju je umetnik upotrebio kako bi izgradio novi fiktivni svet ličnog fantazma.

Automobil je prisutan u umetnosti 20. veka kao prеdmеt umetničkog interesovanja kroz klasične likovne medije, ali i savremene umetničke prakse. Ideja „automobilnosti“ inspirisala je pripadnike futurističkog pokreta koji su automobil videli kao novi ideal lepote, a veliko interesovanje su pokazali i predstavnici američkog pop-arta kojima automobil predstavlja simbol potrošačkog društva, dok su pojedini umetnici novog realizma pokazali u kојој mеri svеt аutоmоbilа mоžе dа „mutirа“ u umеtnоst.

U umetničkom svetu Nikole Kolje Božovića automobil ne predstavlja praktičnu mašinu već predmet kulta i fetiša, statusni simbol, simbol vanvremenske umetničke vrednosti, magičnu i mističnu mašinu. Umetnik polazi od prepoznatljivih predmeta – delova automobila koje transformiše zamenjujući njihovu društvenu ulogu estetskom. Božovićeva namera je da istakne „ličnost“ predmeta dajući im antropomorfne osobine: oči (farove), usta (hladnjak), unutrašnje organe (karburator), krv (gorivo), skelet (karoseriju).

Nastale transformacije objekata simbolizuju predstave i situacije, zapravo rituale proistekle na relaciji čovek – društvo koji uključuju potrošnju, modne trendove i kolekcioniranje umetničkih dela, i gotovo se podrazumeva da oni mogu, a često i postaju, zamena za odnose među ljudima.

Čuvene scene iz filmova kao ulja na platnu Čuvene scene iz filmova kao ulja na platnu Zapanjujuća umetnost oslikavanja ljudskog tela Crteži koji pretvaraju telo u umetnost Kesh Angels Portreti bajkerki iz Maroka 13 najboljih tattoo majstora na svetu 13 najboljih tattoo majstora na svetu ·