The perfect time
KULTURA · art

Dejana Vučićević u novoj seriji fotografija istražuje složene odnose između fikcije i realnosti, statusa i identiteta žene-umetnice kroz višeslojne semantičke slojeve i medijsku prirodu savremene digitalne fotografije, koristeći iskustva filmske scenografije i kostimografije, montaže i režije.

Tekst: Ivan Šuletić

Dejana nastavlja da kroz prizore pažljivo rekonstruisanog istorijskog ambijenta kuhinje iz 50-tih godina 20. veka istražuje mogućnosti preispitivanja ideje ženskosti. Nadovezujući se na prethodne radove u kojima tematizuje društvenu ulogu žene kao majke i supruge, ona u radu The Perfect Time polazi od još jednog stereotipa – žene domaćice, ali ovog puta zadire dublje u pitanja i nedoumice koje nosi konflikt između ograničavajuće društvene uloge i identiteta žene. U tom smislu se serija od osam fotografija na prvi pogled bavi preispitivanjem temeljnih pretpostavki ženskog identiteta – same ideje ženskosti i dalje oslonjene na biološko vreme koje definiše različite aspekte postajanja ženom, ali i vlastiti unutrašnji sat i njegov složeni odnos prema društveno nametnutim ulogama.

tarkovski Polaroidi Andreja Tarkovskog bowie Kakav je slikar bio David Bowie Cate Blanchett reinpretira umetničke manifeste Cate Blanchett reinterpretira umetničke manifeste posteri Fantastičan dizajn filmskih postera ·