jahači irvasa
KULTURA · fotografija

Ako potomci ljudi iz drevnih legendi postoje među nama, onda se oni nalaze među nomadskim plemenima u Mongoliji. Gotovo bez dodira sa civilizacijom, ova plemena praktikuju način života koji je u velikom delu ostatka sveta odavno izumro.

Fotograf Amin Sardar-Afkhami je stručnjak za tibetanske i mongolske jezike sa doktoratom sa Harvarda. Nakon života na Tibetu i proučavanja himalajske regije više od jedne decenije, odlučio je da krene u redovne ekspedicije u zabačene delove Mongolije ne bi li dokumentovao mesta na kojima su većina ljudi i dalje nomadi.

U susretu sa stanovnicima ovih područja primetio je veliki broj interesantnih stvari vezanih za njihov način života i odnos sa životinjama s kojima dele teritoriju. Na primer, nomadi pripitomljuju irvase pre svega radi jahanja i lova, dok u slučaju da ne mogu da služe toj svrsi, jedu njihovo meso i prodaju rogove u okolnim selima. Lov na orlove je stara tradicija u Mongoliji koja se prenosi sa generacije na generaciju. Lovci ih takođe i pripitomljuju i koriste za hvatanje manjih životinja kao što su lisice i mrmoti.

Pogledajte u našoj galeriji kako izgleda način života mongolskih nomadskih plemena iz vizure ovog odličnog fotografa.

Nomadsko pleme u MongolijiOtvori galeriju
Haljine koje se jedu? Jesu li toalete sa dodele Oskara jestive? Harrison Ford - nekad i sad Star Wars Star Wars – nekad i sad plesni bukurešt Plesni Bukurešt šoping iza gvozdene zavese Šoping iza Gvozdene zavese