Njegošev mauzolej
KULTURA

Nakon Njegoševe smrti 1851. godine i privremene sahrane u Cetinjskom manastiru, poštujući testament velikog pesnika i vladara, crnogorski knjaz Danilo je naložio da se posmrtni ostaci prenesu u sagrađenu kapelu na Lovćenskom jezerskom Vrhu (1.660 m). Tokom Prvog svetskog rata, prema naređenju austrougarskih okupacionih vlasti, Njegoševe kosti su vraćene u Cetinjski manastir usled namere okupatora da na mestu razrušene kapelice podigne spomenik caru Francu Jozefu.

Godine 1925, na inicijativu kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića, umesto stare sagrađena je nova kapela, u kojoj su ponovo pohranjeni Njegoševi posmrtni ostaci. Za simboličan honorar od »kriške sira i pleća ovna«, veliki jugoslovenski i hrvatski vajar Ivan Meštrović prihvatio se izrade projekta monumentalnog mauzoleja, koji će, umesto Aleksandrove kapele, biti građen u periodu 1970–1974. godine.

Kompleks Mauzoleja sastoji se od prilazne staze sa tunelom, popločane terase, atrijuma sa karijatidama, kapele sa kriptom i vidikovca sa tradicionalnim guvnom. Građevina podignuta na Jezerskom vrhu visoka je oko 10, dugačka 37, a široka više od 15 m. Impozantne karijatide u vidu stilizovanih figura dve Crnogorke i monumentalna Njegoševa sedeća figura u kapeli, sa svodom ukrašenim mozaikom, glavni su umetnički ukrasi kompleksa. Sam vladičin grob nalazi se u poluzasvođenoj kripti, u jednostavnoj grobnici izrađenoj od kvalitetnog bračkog kamena. Pogled koji se sa tog mjesta pruža na mnoge predele Crne Gore uzbuđuje i očarava nezaboravnim utiskom.

Petar II Petrović – Njegoš najčešće je pominjana figura iz vladarske dinastije Petrović –Njegoš, zahvaljujući svom književnom radu, ali i nastojanju da unapredi državnu upravu i naporu na pokretanje sveopšte borbe srpskog naroda za oslobođenje od Turaka. Prema vlastitoj želji, bio je sahranjen na Lovćenu, u kapeli izgrađenoj još za njegova života, koju su porušili Austro-Ugari, topovskim salvama sa brodova iz Boke Kotorske. Obnovljena je na inicijativu jugoslovenskog kralja Aleksandra, da bi 1974. godine bila zamijenjena mauzolejom izgrađenim prema projektima Ivana Meštrovića.

1495640229-landscape-1495537124-gettyimages-665797306 5 najinteresantnijih umetničkih dela na Bijenalu u Veneciji msu ARt Kultura za sve! Trgni se! Poezija! Učesnici 11. Beogradskog festivala poezije: 4 poetska glasa za Treći Trg Istorija filozofskih ideja u animacijama Istorija filozofskih ideja u animacijama · · ·