Posledice globalnog zagrevanja na ilustracijama Joela Krebsa
U VAZDUHU · urban flash

Ako je verovati da će se u neposrednoj budućnosti ispuniti najstrašnije prognoze i scenariji svetskih klimatologa, onda to znači da će se svet u kojem živimo pre ili kasnije pretvoriti u pustinju. Iako ne pripada ekolozima i njegova delovanja poznata su u sferi umetnosti i fotografije, Joel Krebs je na zanimljiv pa i malo dramatičan način upravo kroz vizuelni izraz pokušao da skrene pažnju na ono što očekuje buduće generacije ako se način ophođenja prema majci prirodi što hitnije ne popravi.

Negativne posledice globalnog zagrevanja za sada su uočljive samo ako verujete da postoji direktna veza između toga što je pre 50 godina u februaru obično bilo hladno, a danas je, makar na domaćim prostorima temperatura oko 20-ak stepeni. Ume vreme da iznenadi, ali ovako drastično i sve očiglednije iz godine u godinu teško. Jedna od najpesimističnijih digitalizovanih predstava planete budućnosti vidljiva je u radovima Joela Krebsa, koji se nimalo ne šali kada čuvena mesta i turističke destinacije prikazuje kao suva i napuštena mesta na kojima više nema ničega sem žarkog sunca i mnogo peska.

Prema njegovom verovanju zbog nedostatka vode u budućnosti ne samo da će se menjati životinjski i biljni svet u rekama i drugim vodenim površinama kojih će biti vrlo malo, već će se čitavi krajolici izmeniti toliko da bi današnjem čoveku bilo sasvim teško da ih prepozna.

Posledice globalnog zagrevanja na ilustracijama Joela KrebsaOtvori galeriju
Prosidba picom Ponekad je pica bolja od dijamanta Idealni muškarci Kako izgleda idealan muškarac u 19 različitih zemalja cover1 7 najpoznatijih identičnih blizanaca sad-relationship-cakes Bolni raskidi na kolačima · · · · · ·