movementresearch
U VAZDUHU · urban flash

Nova studija pokazuje da je moguće predvideti stepen inteligencije na osnovu jednog jednostavnog vizuelnog testa. Naime, ova vežba meri kapacitet mozga da automatski potisne pokretne slike koje nisu u prvom planu, odnosno sve ono što nam može odvući pažnju. Ova studija pokazuje da ljudi čiji mozak bolje automatski potiskuje pokretne slike koje su u drugom planu, pokazuju bolje rezultate na testu opšte inteligencije.

Ovaj test je prvi test koji je u potpunosti baziran na čulima, i koji je u bliskoj vezi sa stepenom inteligencije, a koji može poslužiti kao neverbalno i kulturološki nepristrasno pomagalo naučnicima koji žele da razumeju neurološke procese koji se dovode u vezu sa opštom inteligencijom.

Veza između stepena inteligencije i potiskivanja pokretnih slika koje su u drugom planu bila je tema jednog od projekata mladih naučnika predvođenih budućim doktoranatima iz oblasti moždanih i kognitivnih procesa na Univerzitetu Ročester.

Tokom ovog istraživanja, ispitanici su imali zadatak da pogledaju kratke video zapise crnih i belih pruga koje se pomeraju ekranom. Njihov jedini zadatak bio je da odrede u kom pravcu se pruge kreću, nalevo ili nadesno. Pruge su se pojavljivale u tri različite širine, tako što su najuže bile raspoređene samo u centru ekrana, gde je ljudska moć opažanja najbolja. Pored toga, ispitanici su radili i test inteligencije.

Kao što je bilo za očekivati, ispitanici višeg stepena inteligencije, bili su brži u određivanju smera kretanja pruga kada su posmatrali malu sliku. Ovaj rezultat poklopio se sa rezultatom prethodne studije, koja je potvrdila da ispitanici višeg stepena inteligencije imaju brže reflekse.

Ali, kada su ispitanici bili suočeni sa većom slikom, rezultati istraživanja drastično su se promenili. Naime, što je stepen inteligencije ispitanika bio veći, to je on bio sporiji u određivanju smera kretanja pruga. Autor ove studije ističe da iako je bilo očekivano da će svi ispitanici pokazati slabije rezultate na primeru slika većeg formata, tako slab rezultat od izuzetno inteligentnih ispitanika, ipak se nije očekivao. U većini slučajeva, kretanje objekata, odnosno slika, u drugom planu, mnogo je manje značajno od kretanja objekata u prvom planu. Pomislite samo na vožnju automobila. Iako smo najviše fokusirani na ono što se dešava ispred nas, sve oko nas se neprekidno kreće, što može da nam odvlači pažnju. Zato je ova sposobnost mozga da selektuje informacije po važnosti, čak i tokom kretanja, izuzetno bitna.

Ključno otkriće ove studije je veza između sposobnosti mozga da automatski filtrira pokretne slike sa kojima se suočavamo, i stepena inteligencije. Ova studija je pokazala poklapanje ova dva faktora u 64%, što je daleko veći procenat u odnosu na bilo koju drugu studiju čulnih kapaciteta. Na osnovu toga, ispitivači su zaključili da je visoki stepen inteligencije povezan sa automatskim filtriranjem pokretnih slika koje su u drugom planu.

page-cover Lenjivci uvek pronađu način da se što manje umaraju Laži i tajne Tokom života imamo više od 10 velikih tajni Screen-Shot-2018-05-16-at-3.36.55-PM Sve vrste plakanja u jednom urnebesnom videu Porn2_face Zašto mladi muškarci teško stupaju u emotivne veze · · · · ·