photo-1425421640640-64c4debea1b4
U VAZDUHU · urban flash

Da li nagore ili nabolje, tek dokazano brak menja osobu iz temelja. Koliko nas bračni partneri emotivno i duhovno obogaćuju i postajemo li u emotivnoj i bračnoj vezi s drugom osobom najbolja ili najgora verzija sebe, ili gubimo identitet do neprepoznatljivosti drugim osobama? Mnogi su primetili da neki bračni parovi tokom višegodišnjeg zajedničkog života počinju da liče, ali da li zbilja brak može da utiče na promenu ličnosti bračnih partnera?

Piše: Nataša Šikić

Jedno istraživanje iz juna prošle godine, koje je predvodio Džastin Lavner sa Univerziteta u Džordžiji, kaže da osobe u braku tokom prvih 18 meseci pokazuju određenu promenu u strukturi ličnosti. Istraživači su koristili Big Five test ličnosti koji meri pet bazičnih dimenzija a to su: neuroticizam ili emocionalna stabilnost, ekstraverzija, otvorenost ka iskustvu, saradljivost i savesnost. Uzorak je bio sačinjen od 169 heteroseksualnih bračnih parova i testirani su nakon 6, 12 i 18 meseci od momenta stupanja u brak.

Rezultati su pokazali da i kod muževa i kod žena podjednako dolazi do opadanja vrednosti na dimenziji saradljivosti, što znači da oba bračna partnera tokom prvih 18 meseci zajedničkog života postaju manje altruistični i manje empatični, manje su spremni da pomognu drugim ljudima, ali imaju i manje poverenja u druge ljude i njihove namere. Jednostavnije rečeno – ljudi u braku postaju egocentričniji i više takmičarski nastrojeni prema drugim osobama. Dobra strana braka je da muževi, navikavajući se na novu ulogu, postaju savesniji nego što su bili ranije, a žene postaju manje anksiozne i manje depresivne, zapravo smanjuje se neuroticizam i postaju emocionalno stabilnije u braku.

Dimenzija neuroticizma podrazumeva strahove, anksioznost, uznemirenost, ljutnju, povređenost, krivicu, te se opadanjem vrednosti na ovoj dimenziji dobija emocionalno stabilnija osoba. Malo podseća na tradicionalnu sliku braka u kojoj su muževi zaštitnici, a žene postaju sigurnije u poređenju sa periodom pre braka. Rezultati su još pokazali da muževi u braku postaju introvertniji. Istraživači ovu dimenziju tumače kao negativnu posledicu braka zato što se u modernom i savremenom svetu forsira i vrednuje ekstravertnost, jer su ekstraverti uspešniji u međuljudskoj komunikaciji, a uspešna komunikacija često vodi ka većem uspehu u poslu i ka većem profitu. Zanimljivo je da se rezultati nisu razlikovali u zavisnosti od godina ispitanika, demografskih parametara, roditeljstva (da li su već postali roditelji ili ne) i od toga koliko su dugo bili u vezi pre braka. Pojednostavljeno rečeno – burma menja ljude.

Prethodno istraživanje je pokazalo da bračni status utiče na promenu ličnosti, ali postavlja se pitanje koliko partneri utiču jedni na druge. Poznata je ona stara izreka da je bolje biti sam nego u lošem društvu, ali i ona druga, možda i poznatija, da iza svakog uspešnog čoveka stoji žena. Žene su se u međuvremenu više emancipovale i ne postoji rodna podela na muževe koji privređuju i žene koje se brinu o deci i domaćinstvu, ali novija istraživanja, i to na velikom uzorku, pokazuju da uspešnost u poslu zavisi od strukture ličnosti partnera. Danas slobodno možemo da kažemo da iza svakog uspešnog pojedinca stoji njegov bračni partner.

Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Psychological Science u oktobru 2014. koje su predvodili Joshua J. Jackson i Brittany C. Solomon (Washington University) koristeći podatke prikupljene u periodu od 2005. do 2009. iz registra HILDA (Household Income and Labour  Dynamics in Australia) na uzorku od preko 4500 ljudi koji su u braku i koji zadovoljavaju uslov da je bar jedan bračni partner u radnom odnosu. Ispitanici su bili starosne dobi od 19 do 83 (prosečna starost 44) i u preko 77 odsto oboje su bili zaposleni. Koristio se test ličnosti Big Five, a osim toga ispitanici su odgovarali na upitnike o zadovoljstvu na poslu, o visini plate i mogućnosti napredovanja u karijeri. Rezultati su pokazali da uspešni ljudi, zadovoljni uslovima rada i visinom plate, bez obzira na pol, imaju partnere koji imaju visoku vrednost na dimenziji savesnost i to bez obzira da li su ti partneri u radnom odnosu ili ne.

Na savesne partnere je moguće osloniti se i oni su marljivi u obavljanju različitih aktivnosti izvan posla, što njihovim bračnim partnerima daje mogućnost da se više posvete karijeri i zadacima na poslu i da uspostave veću ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Oni mogu da budu sigurni da će partneri otići po dete u vrtić, da će brinuti o plaćanju računa, da neće zaboraviti bitne proslave i ostala dešavanja, što ne znači da preuzimaju njihove obaveze, već oni stvaraju atmosferu u kojoj njihovi supružnici mogu da budu efikasniji na poslu. S druge strane, na savesne partnere je moguće i ugledati se i učiti način funkcionisanja, disciplinu i marljivost kojom se postižu veći rezultati na poslu. Visoka vrednost na dimenziji savesnost je svakako odlučujuća za uspešnu karijeru bračnog partnera, pored zadovoljstva u vezi, koje bitno utiče na sve aspekte života, jer se ne gube nepotrebno vreme i energija na nesuglasice i neusaglašene životne prioritete.

pexels-photo-1820274 Zašto jedemo slatkiše kada smo pod stresom? photo-1525095842135-623964921d2f 5 tipičnih grešaka prilikom odabira venčanice f99ce772-c1b3-47d9-95b7-c45e891517c3-bustle_102416_503 Ova dva horoskopska znaka najsklonija su negativnosti naslovna Dela Leonarda da Vinčija na poštanskim markicama · · ·