aj-robbie-603166-unsplash
U VAZDUHU · životinje

Postoji veoma dobar razlog za staru izreku, „slon nikada ne zaboravlja”. Sigurno je i vaš pas pametan, ali postoji razlika između pametnog psa i pametnog slona.

Na primer, ako držite ogledalo ispred svog psa, on može da laje ili čak da pokuša da se igra sa svojim odrazom. To je zato što psi kao vrsta nisu sposobni za samosvest. Ali slonovi jesu. Oni su jedna od retkih vrsta životinja koje mogu da gledaju u ogledalo i shvate da vide sebe.

Koliko god da je to čudesno, debelokožci takođe imaju čast da budu jedna od još manje vrsta koje mogu da prepoznaju svoja tela kao odvojena od okolnih fizičkih objekata, kao što je izloženo u studiji iz 2017. na Univerzitetu u Kembridžu u Velikoj Britaniji.

Za tu studiju, istraživači slonovske inteligencije trenirali su slonove da zgaze na gumenu prostirku, pokupe štap sa prostirke, a zatim proslede štap osobi koja stoji ispred njih. Slonovi su bili podeljeni u dve grupe:

  • Za grupu 1, štap je bio pričvršćen konopcem za prostirku, što je značilo da slon ne bi mogao da prosledi štap bez povlačenja sa prostirke. Istraživači su postavili hipotezu da bi samo životinja sa osećajem svog tela u prostoru mogla da shvati da je neophodno da se skloni sa prostirke.
  • Za grupu 2, štap nije bio pričvršćen, što je značilo da slon može da prosledi štap čak i dok stoji na prostirci.

Ispostavilo se da su se slonovi iz grupe 1 značajno češće sklanjali sa prostirke u odnosu na slonove iz grupe 2. To znači da su bili u stanju da prepoznaju svoja tela kao prepreke zadatku – prosleđivanju štapa. Taj oštar nivo samosvesti toliko je redak u životinjskom carstvu, a ne vidimo ga ni kod ljudi pre nego što napune dve godine, ističe jedan od istraživača, dr Džoš Plotnik, docent psihologije na Hanter koledžu.

„Slonovi se smatraju jednom od najinteligentnijih vrsta životinja na planeti”, navodi glavni autor studije u Kembridžu, Rejčel Dejl, doktorant na Univerzitetu veterinarske medicine u Beču. Pored samosvesti, slonovi pokazuju komplikovane veštine odlučivanja, kako same tako i u saradnji sa drugim članovima svog krda, sa kojima komuniciraju kombinacijom „nežnih cvrkutanja, gromoglasnih truba i niskih frekvencija“.

Slonovi su primećeni i kako pomažu onima koji su povređeni donoseći im hranu i vodu, tuguju za članovima porodice koji su umrli, i zakopavaju svoje mrtve. Slonovi su čak sposobni da shvate šta znači „pokazivanje“, što je važna prekretnica u razvoju deteta, i iako neki psi to razumeju, mnoge inače inteligentne životinje, uključujući i šimpanze, to ne znaju.

01-Dangerous-Bugs-to-Watch-Out-for-This-Summer-1024x683 Ove životinje i nisu toliko opasne kao što svi misle 10-Oldest-Living-Animals-in-the-Entire-World-3 Da li ste znali za ove najdugovečnije životinje na planeti? naslovna psi Ostrvo štenaca zaista postoji i neverovatno je g-r-mottez-1157862-unsplash Koža najbrže ajkule na svetu koristiće se za poboljšavanje aviona · · ·