Kotor
PULS GRADA · destinacija

Srednjovekovni Kotor, s autentičnom arhitekturom i ogromnim kulturno-istorijskim nasleđem, UNESCO je 1979. proglasio svetskom kulturnom baštinom. Iako je tokom vekova često bio izložen ratovima, zemljotresima, požarima i zarazama, utvrđeni grad je pretežno zadržao srednjovekovnu urbanu strukturu, što ga čini svojevrsnom graditeljskom retkošću na istočnoj obali Jadrana.

Dominantni vizuelni deo grada čine bedemi sa severne strane, gde se ističe tvrđava Sv. Ivana. Taj jedinstveni primer evropske fortifikacione arhitekture, koji obuhvata pojas zidina visokih do 20 m, širokih do 15 m, nastavlja se u dužini od pet kilometara oko celog grada. U staro gradsko jezgro omogućen je pristup preko četvoro vrata: Glavna vrata; Vrata od mora, sagrađena 1555. godine; severna, Vrata na rijeku, s lančanim mostom preko rečice Škurde iz 1540. godine; te južna vrata kod izvora Gurdić, s tri pojasa kapija izgrađenih od XIV do XVII veka.

Asimetrični sklop većih i manjih uličica i trgova, s brojnim vrednim građevinama sakralnog i profanog tipa, doprinosi posebnoj mediteranskoj privlačnosti ovog starog srednjovekovnog grada. Najveći i najlepši gradski prostor je Trg od oružja, s baroknim tornjem iz XVII veka, podignut na mestu gde je u srednjem veku postojao turris torturae, stub srama namenjen mučenju i javnom ponižavanju kriminalaca i osuđenika.

Veoma su zanimljivi i: Trg od brašna, na kome se nalazi renesansno-barokna palata Pima; Trg od kina; Trg pobune mornara, s palatom Grgurina; trg ispred katedrale Sv. Tripuna s gotičko-renesansnom palatom Drago i drugi. Tokom srednjeg veka u gradu su cvetali zanatstvo i trgovina, postojale su ugledne slikarske školepictoreas Graeci, razvijani su pomorstvo, književnost i muzika.

Među kotorskim crkvama posebno mesto zauzima čuvena katedrala posvećena Sv. Tripunu. Prvo poznato naselje za koje postoje dokazi, na kraju Bokokotorskog zaliva, bio je grčki grad Akurion, koji su, nakon osvajanja, Rimljani nazvali Akruvium. Posle dolaska slovenskih plemena na Balkansko poluostrvo, ponovo menja ime. Novi stanovnici nazvali su ga Kotor, i to ime zadržao je do današnjih dana.

Dve čarobne obale Skadarsko jezero: Između dve obale 01_196_cover City letnja preporuka #57: Divlje i nepoznate plaže u Crnog Gori Most_cover City letnja preporuka #49: Terme Laško – odmor u lekovitoj vodi liepaja_cover City letnja preporuka #41: Putnička škola Kluba putnika · ·