Kompletna knjiga o šahu_cover
KULTURA · knjige

Daleki predak današnjeg šaha je „čaturanga“, igra izmišljena u Indiji u šestom veku. Bila je predviđena za četiri igrača i igrala se kockicom, na tabli sličnoj današnjoj, sa 64 kvadratna polja.

„Šah je divna društvena igra koja mi je pomogla da naučim sve o tome šta je strpljenje, koje mi je nedostajalo kao maloj. Uživam dok igram šah, ali još više uživam u tome da prenesem znanje najmlađima i da im pomognem da se kroz šah osamostale, da nauče životne lekcije i da se razviju u kompletne ličnosti“, reči su Marije Lukić, međunarodnog šahovskog sudije, predsednice Prvog srpskog šahovskog saveza i recenzentkinje izdanja Kompletna knjiga o šahu. U ovom ilustrovanom priručniku čitaoci će pronaći sve informacije o pravilima šahovske igre, njenom razvoju kroz istoriju, kao i priče o slavnim igračima i partijama. Saznaće kako da planiraju lukave poteze, pokreću efektne napade i brane svoje figure kako bi obezbedili pobedu na šahovskom polju.

Koristi od šaha, koji se opisuje kao spoj umetnosti, nauke i sporta, mnogobrojne su. Razvoj koncentracije, strpljenja, logičkog razmišljanja, planiranja, kao i samostalno donošenje odluka neke su od veština koje šah razvija kod dece, a koje su im izuzetno važne za život. Između ostalog, prema rečima Marije Lukić, šahovska partija može se posmatrati kao simulacija životnih okolnosti, gde dete samostalno donosi odluku o tome koji će potez odigrati i na taj način se uči odgovornosti. Na osnovu povučenog poteza šahovska partija ići će u određenom pravcu, kao što se događa i u životu. Svako može da nauči da igra šah, te je zbog toga ovaj priručnik pogodan za početnike svih godina, kao i za sve one koji žele da unaprede svoju igru.

Moja genijalna prijateljica HBO serija Pogledajte prve fotografije serije snimljene prema knjizi „Moja genijalna prijateljica“ books-stairs-reading-cover Upoznaj moju zemlju: Književne preporuke 10 ambasadora Ivan, Zoran i Đorđe Predstavljanje knjige „Kritički vodič kroz srpski film, 2000-2017“ pagecoverknjigekreativni Kreativni centar: Početak nečeg velikog ·