Ksenija Kovačević, Mekušac, 2007. fotografija
KULTURA · art

Communication Breakdown je izložba kojom se umetnica predstavlja delom opusa u kome problematizuje fenomen neverbalne komunikacije kroz nekoliko vizuelnih medija. Autorka se na izložbi predstavlja slikama, fotografijama, foto-instalacijomi video-radovima kroz svojevrsnu retrospektivu svoje umetničke poetike.

Kustos izložbe Čedomir Janičić u katalogu izložbe kaže – „Problemom neverbalne komunikacije Ksenija ukazuje na kompleksnost društvene situacije u kojoj se komunikacija odvija: interpretacije kulturološko-antropološkog nasleđa, društvenih normi, ali i podsvesnih automatskih reakcija, koji svi zajedno, ma kako bili međusobno isključivi, ipak deluju u prostoru želje onih koji komuniciraju, želje da uopštene što kažu, čuju/vide.”

Dok sama umetnica o univerzalnom jeziku gestova navodi da je početna ideja nastanka ciklusa fotografija gestova bila zaokruživanje opsesije temom neverbalne komunikacije. „Gest je vizuelna poruka, koja naglašava bitno od nebitnog, gest se pojavljuje kao novi saobraćajni znak ili putokaz, grafit. Lice ne postoji, samo šaka ili šake koje su portret unutrašnjeg stanja.

(…) Namere i svesnost onoga koji poruku prenosi nisunužni preduslovi, budući da čovek često neverbalno prenosi i ono što ne želi ili ne namerava otkriti o sebi.” (Ksenija Kovačević)

Umetnica je rođena u Subotici, diplomirala je i magistrirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i inostranim samostalnim i grupnim izložbama.

Hal Lasko Antikliše: Život čini volja Galerija 1250 Galerija 1250: Ručno rađena keramika HSD Hubbard Street Dance otvara 11. Beogradski festival igre Joana Viznjevska Domenjska, Alhemija putovanja Crteži i grafike Joane Višnjevske Domanjske „Alhemija putovanja“