Kult Budvanske Gospe
U VAZDUHU · flešbek

Budvanin don Krsto Ivanović, pisac, kanonik i hroničar, u Budvanskom letopisu navodi da, iako se zaštitnikom grada u XVII veku smatrao Sv. Ivan Krstitelj, građani Budve od davnina posebno uvažavaju kult Presvete Bogorodice. Njena čudotvorna ikona, za koju su verovali da je oslikana kistom Sv. Luke, čuvala se u katedrali Sv. Ivana izgrađenoj na mestu starije Bogorodičine crkve.

Zaštita i milost Presvete Djeve Marije, prema viševekovnim verovanjima, štitile su grad od epidemija kuge, pljačkaških pohoda, kao i od pomorskih nesreća. I doista, Budvanski letopis iz XVII veka svedoči da se kuga nikada nije razvila unutar grada iako je bila prisutna u obližnjim Mainama ili, čak, i kod nekog od brojnih posetilaca grada. U pomenutom spisu nalaze se podaci o čudesnim odbranama grada od gusarskih pohoda i spasavanju brodolomnika, što se dešavalo usled Bogorodičine milosti. Stari arhivski izvori pominju da se u decembru, na dan Bezgrešnog začeća blažene Djevice Marije, održavala najsvečanija gradska procesija. Nakon te procesije, svaki stanovnik slavnog grada primao je blagoslov pred čudotvornom ikonom, koju je, sa desne strane, pridržavao kanonik, a sa leve strane gvardijan. Svečane i veoma poštovane procesije, sa nošenjem čudotvorne ikone gradskim ulicama, održavale su se i u julu i avgustu u čast Bogorodice od Karmina, kao i na dan Velike Gospe.

Više vekova poštovana ikona Bogorodice, vizantijski rad iz XIV vijeka, postavljena u posebni mermerni oltar i prekrivena skupocjenim srebrnim okovom, danas se čuva u katedrali Sv. Ivana. Od primanja hrišćanstva na ovim prostorima Bogorodica je u budvanskom gradu bila veoma poštovana. Ikona Budvanska Gospa bila je zaštitnica grada od kuge i gusara. O snazi kulta Bogorodice možda najbolje svedoči podatak da je u srednjovjekovnoj Budvi postojalo osam crkava posvećenih Majci Božijoj, od kojih su se tri nalazile unutar gradskih zidina, a preostalih pet u njihovoj neposrednoj blizini.

vintage-alcohol-adverts_cover Reklame alkoholnih pića sa ženama u glavnim ulogama budapest -city-of-smiles-1930s-1_cover Smejanjem protiv samoubistva – bizarna „istorija“ Budimpešte ’30-ih Marija Kalas (foto:www.cdn28.us1.fansshare.com) Tragična heroina Marija Kalas Ptica dodo (foto: Paul Roget, Getty Images) Ni glupa, ni preteška: Novi izgled izumrle ptice dodo · · · ·