Lipci - crrteži na pećini
U VAZDUHU · flešbek · KULTURA

Nedaleko od Risna, blizu skretanja na novi put za Nikšić, na 500 m od morske obale, nalazi se okapina Lipci, jedan od najznačajnijih neolitskih arheoloških lokaliteta na Balkanu. Na zidu okapine su u nizu poređane životinje prikazane u hodu, jedna iza druge. U pitanju su, najvećim dijelom, primitivne predstave jelena i jedna čudna slika životinje – četvoronošca sa kratkim ušima, mogućno psa.

U sklopu ovih retkih praistorijskih crteža pada u oči i zanimljiva ornamentika izvedena primenom sistema svastika – kukastih krstova. Sličnih predstava gotovo da i nema na Balkanu, a najsrodnije se mogu identifikovati u dolini Val Kamonika, kod italijanskog grada Breše. Na 50 m ispred okapine, nalazi se u polukrugu grubo izveden zid, koji je u pojedinim delovima debeo i do dva metra.

U okviru ovog polukružnog, po svemu sudeći ilirskog zida često su obavljana nestručna iskopavanja, jer je, prema legendi, tu pohranjeno veliko blago ilirske kraljice Teute. Veoma su zanimljiva stručna mišljenja o tome da su Lipci bili neka vrsta svetilišta u kome su se obavljali magijski rituali namenjeni održavanju plodnosti životinja i postizanju što bogatijeg lova.

Ovaj značajni kuturno-istorijski spomenik još nije turistički vrednovan. Iako je pored puta u Lipcima postavljen noviji turistički znak, eventualnim posetiocima je veoma teško da dođu do njega, jer moraju da se provlače kroz veoma bujnu mediteransku vegetaciju, uz veoma veliku verovatnoću da promaše pravi put, budući da nema oznaka koje pokazuju pravac kretanja. Zbog toga je potrebno obratiti se nekom od meštana, ili lokalnih dečaka, dokonih u letnje doba kad nemaju školske obaveze, koji će putnika namjernika, za nekoliko eura, rado odvesti do praistorijskih crteža.


coffeecover 5 genijalaca koji su obožavali kafu pagecover Naslovne strane starih kompjuterskih časopisa brendovicover Proizvodi poznatih brendova u svom prvom izdanju pagecover Posleratni Sovjetski savez iz ugla jednog Amerikanca · · · ·