čitanje
U VAZDUHU · urban flash

Knjiški moljci, radujte se! Nova studija objavljena u časopisu „Social Science and Medicine“ otkriva da ljudi koji čitaju knjige žive duže od ljudi koji ne čitaju. Istraživači sa Univerziteta Jejl su sproveli studiju na 3635 učesnika preko 50 godina starosti o njihovim čitateljskim navikama.

Iz podataka koje su prikupili, istraživači su podelili ljude u tri grupe: Na one koji ne čitaju, na ljude koji čitaju manje od 3,5 sati nedeljno i na one koji čitaju više od 3,5 sati nedeljno. Nakon toga, istraživači su sledećih 12 godina pratili svaku od tih grupa. Zanimljivo je da je većinu ljudi koji čitaju čine fakultetski obrazovane žene sa višim ličnim primanjima. A tokom istraživanja je utvrđeno da su obe grupe onih koji čitaju živele duže od onih koji uopšte ne čitaju. Treća grupa, oni koji čitaju više od 3,5 sati dnevno živeli su u proseku 23 meseca više od ljudi koji nisu uopšte čitali. To važi za sve one koji pripadaju grupi čitača, nezavisno od pola, obrazovanja i materijalnog stanja.

Istraživanja su takođe pokazala da oni koji čitaju knjige u odnosu na one koji čitaju periodiku žive duže, i ovo je novi segment istraživanja, jer do sada se smatralo da samo čitanje produžava život, a sada se naglašava da su knjige te koje „produžavaju“ život. Razlog tome je što kada se čitaju knjige tada se „uključuje“ mnogo više kognitivnih procesa.

Tokom čitanja knjiga, uključuju se dva glavna kognitivna procesa: Dubinsko iščitavanje teksta i emocionalna veza sa likovima. Dubinsko iščitavanje teksta je spor kognitivni proces u kom se čitalac bavi knjigom, pokušava da je razume i sadržaj i kontekst. Emocionalna veza je ta u kojoj čitalac oseća empatiju sa likovima, a ovo podstiče socijalnu percepciju i emocionalnu inteligenciju.

poznati Oni su mislili da se fotkaju sa poznatima lčp Muškarci sa bradom su privlačniji ženama svet Lude ilustracije modernog sveta u kom živimo odeća Mlađi i stariji su zamenili odeću ·