Zašto nam se
U VAZDUHU · urban flash

Novije britansko istraživanje, objavljeno prošle godine u časopisu British Medical Journal Open, koje je predvodila Cynthia A. Graham (Department of Psychology, Centre for Sexual Health Research, University of Southampton) bavi se opadanjem zainteresovanosti za seksualne odnose i pokušava da otkrije koji sve faktori utiču na izostanak interesovanja, kako je nezainteresovanost povezana sa sociodemografskim faktorima, a pre svega koliko i kako se razlikuje kod muškaraca i žena.

Najzanimljivija je činjenica da je kod žena više nego duplo veći izostanak seksualne zainteresovanosti u poređenju s muškarcima, tačnije kod muškaraca je 15 odsto, a kod žena 34,2 odsto. Istraživanjem su obuhvaćeni i statistički analizirani podaci dobijeni u sklopu trećeg britanskog Nacionalnog istraživanja seksualnog ponašanja u periodu od 2010. do 2012. godine na uzorku preko 15 hiljada stanovnika. Za potrebe istraživanja uzeti su podaci 4839 muškaraca i 6669 žena, starosne strukture od 16 do 74, zapravo podaci onih muškaraca i žena koji su u prethodnih godinu dana, u odnosu na trenutak prikupljanja podataka, imali bar jednog seksualnog partnera, a čime je postignut uslov da pripadaju seksualno aktivnim učesnicima u istraživanju, bez obzira na status veze i bez obzira na seksualnu orijentaciju. Ispitanici koji su odgovorili da imaju opadanje seksualne zainteresovanosti u trajanju od najmanje tri meseca su dalje imali upitnike da na skali ocene kako se zbog toga osećaju i koliko su uznemireni od „uopšte nisu“ do „veoma su uznemireni“. Zatim su odgovarali na pitanja koja mogu da prikažu potencijalne faktore koji dovode do izostanka zainteresovanosti za seksualne odnose.

DUŽE VEZE SMANJUJU ŽELJU

Bitan faktor koji utiče na opadanje zainteresovanosti kod oba pola je starenje i opšte zdravstveno stanje. Najmanja je kod učesnika u istraživanju starosti do 24. godine, a kod žena najviše opada u periodu između 55. i 64. godine života. Opšte zdravstveno stanje je takođe zajednički bitan faktor kod oba pola, ljudi koji imaju dugogodišnje i hronične zdravstvene tegobe, poteškoće u hodanju, probleme s raspoloženjem, depresiju i lečenje depresije imaju manju seksualnu zainteresovanost.

Zdravlje i starosna dob su očekivani bitni faktori, mada u nekim ranijim istraživanjima nisu dobijeni usaglašeni rezultati baš kod navedenih varijabli, ali zanimljiva je razlika u odnosu na pol i razlika u faktorima koji dovode do smanjenja seksualne zainteresovanosti u zavisnosti od pola. Žene koje su u proteklih godinu dana imale tri i više seksualnih partnera pokazale su manji izostanak seksualne zainteresovanosti od onih koje su imale samo jednog partnera. Zanimljiv je i status veze kao bitan faktor koji se razlikuje kod muškaraca i žena. Žene koje su živele sa svojim seksualnim partnerima pokazale su veći izostanak seksualne zainteresovanosti, a isto tako na gubitak interesovanja uticala je i dužina veze – manje su bile zainteresovane žene koje su bile u dužim vezama. Ovde bi zanimljivo bilo kada bi se radila dodatna istraživanja o tome koliko monogamija utiče na monotoniju u seksualnim odnosima kod žena. Kod muškaraca su dobijeni različiti rezultati – broj partnerki u prethodnoj godini ne utiče na seksualnu zainteresovanost.

Muškarci i žene koji nemaju poteškoća u komunikaciji i koji lako pričaju o seksu imaju manje opadanje zainteresovanosti, a bitan faktor su i seksualne preferencije. Kod partnera kod kojih ne postoji usaglašenost u seksualnim sviđanjima, javiće se opadanje seksualne želje. Zanimljivo je da kod žena bitan faktor predstavlja percepcija kvaliteta veze s partnerom, kao i emotivna bliskost pre i tokom seksualnog odnosa. Isto tako kod žena na opadanje seksualne zainteresovanosti utiče i nedovoljna kompetencija partnera kao i partnerove erektilne disfunkcije. Kod oba pola se javlja opadanje zainteresovanosti zbog nedostatka uzbuđenja pre ili tokom seksualnog odnosa. Bitan faktor koji utiče na zainteresovanost za seks kod žena je ranije i rano seksualno iskustvo. Zainteresovanost opada koliko je u prošlosti bilo slučajeva nevoljnog seksa ili seksualno prenosivih bolesti.

MUŠKARCI I ŽENE ŽELE DRUGAČIJE STVARI

Istraživanje je zanimljivo i zbog činjenice da je uključilo daleko veći broj faktora koji dovode do izostanka seksualne zainteresovanosti u poređenju s nekim ranijim istraživanjima, a rezultati ukazuju na bitne razlike koje postoje kod muškaraca i žena. Zanimljivo je i otkriće u poređenju s ranijim istraživanjima da su kod muškaraca depresija i lečenje depresije znatnije povezani s opadanjem seksualne zainteresovanosti.

Kada se izuzmu starenje kao prirodan proces, hronični i višegodišnji zdravstveni problemi i erektilne disfunkcije kod muškaraca, i naglasi da su kod oba pola bitni kvalitet komunikacije, emotivna povezanost i usaglašene seksualne preferencije, ostaje zanimljivo da se kod žena monotonija u vezi pojavljuje kao faktor koji više dovodi do gubitka zainteresovanosti u poređenju s muškarcima. Isto tako ženama je neuporedivo bitnije prethodno i rano seksualno iskustvo, sva negativna iskustva iz prošlosti utiču na opadanje seksualne zainteresovanosti.

D187_163_237_0004_600-800x445 10 „tabu” saveta koji zapravo mogu da vam sačuvaju vezu feat1 Kada bi rituali zavođenja bili dokumentarci o prirodi Marnie-Taupe-Herringbone-Suit 20 zanimljivih činjenica koje možda niste znali page-cover Na ovim slikama je nešto naopako · ·