Milenijalci
U VAZDUHU · trend

Poslednjih godina sve su češća istraživanja o navikama, sistemu vrednosti i stavovima koje imaju generacije rođene između 1982. i 2000. i to je razumljivo kada se ima u vidu da danas ovi mladi ljudi, popularno nazvali milenijalsi, čine petinu ukupnog stanovništva u svetu, a svakako su u najaktivnijem životnom razdoblju i od njih se očekuje da bitno utiču na tokove i trendove u budućnosti.

Neke prve asocijacije i slika koja se ima o mladim ljudima koji žive u razvijenom delu sveta i imaju između 18 i 35 godina je visoko obrazovanje, dobro poznavanje modernih tehnologija, velika pokretljivost i otvorenost ka novim iskustvima, česta promena posla i slobodan duh. Međutim, postoje i neka istraživanja u Americi koja pokazuju porast konzervativnih i tradicionalnih ideja i stavova, koji se bitno razlikuju od generacije mladih pre 20 godina, a sličniji su stavovima mladih pre 40 godina i to se pre svega odnosi na rodnu ravnopravnost i podelu porodičnih uloga. Generacije rođene između 1982. i poslednje godine 20. veka su obrazovanije više nego bilo koje druge u prošlosti. Ipak, kada su u pitanju stavovi u vezi sa podelom uloga u porodici, u većem procentu pokazuju tendenciju opadanja rodne ravnopravnosti i smatraju da bi bilo praktičnije da muškarci brinu o finansijama i zarađuju sredstva za život, a da se žene posvete brizi o domaćinstvu i porodici. Zanimljivo je da ovi stavovi postoje kod ispitanika oba pola, da su i fakultetski obrazovane devojke spremne da napuste svoja zanimanja i odreknu se profesionalnog razvoja kako bi se brinule o deci i domaćinstvu.

Krajem marta The Council on Contemporary Families (University of Texas at Austin) je održao simpozijum na kome su izneti rezultati istraživanja u vezi sa ovom negativnom tendencijom kod mladih ljudi u Americi. Nekoliko različitih istraživanja pokazuju trend jačanja konzervativnih i tradicionalnih ideja. Sociolozi Joanna Pepin i David Cotter su pokazali istraživanja od 1977. do 2014. i kako su se menjali trendovi u vezi sa stavovima o tome da li je za decu predškolskog uzrasta bolje da majke ne rade.

Istraživanja su pokazala da je došlo do regresije u stavovima ispitanika iz 2014. u poređenju sa 1994. I kako se tokom dvadesetak godina promenila tendencija u stavu da je bolje da se muškarci bave finansijama, a žene brinu o deci i domaćinstvu, što bi odgovaralo modelu američke porodice od pre 40 godina i svakako bi bitno narušilo postignute rezultate u rodnoj ravnopravnosti. Zanimljivo je zbog čega je došlo do ovakve regresije u stavovima i jačanja konzervativnih ideja kod veoma obrazovane populacije. Postoje samo neke pretpostavke.

Mogući razlozi se pronalaze u detinjstvu ovih mladih ljudi i njihovim ranim iskustvima koja su mogla da utiču na formiranje ovakvih stavova. Njihovi roditelji su živeli u vremenu većeg finansijskog blagostanja, ali je istovremeno njihovo detinjstvo obeleženo čestim izostankom roditelja zbog njihove posvećenosti poslu i karijeri. Drugi razlog bi mogao biti da su uslovi života i nametnute poslovne obaveze dovele do sve težeg usklađivanja poslovnog i privatnog života i da postaje sve napornije balansiranje između poslovnih i porodičnih obaveza.

Ravnopravnost polova bi u ovakvoj novoj podeli porodičnih uloga bila dobrovoljno narušena, ali jačanje tradicionalnih i konzervativnih ideja se najviše odražava na buduće političke i ekonomske modele. S druge strane, ostaje nejasno da li ovaj trend može da se proširi i na moderne evropske zemlje, ukoliko se najpre pojavio u Americi, ili je samo najpre uočen u ovoj zemlji. Ostaje otvoreno pitanje da li je globalni trend jačanja konzervatizma ili je samo veća polarizacija u društvu na konzervativne mlade ljude, ideološki desno i tradicionalno orijentisane, s jedne strane, i na moderne mlade ljude, s druge strane. Zanimljivo će biti u godinama koje dolaze posmatrati da li će doći do promene porodičnih uloga i koliko je moguć povratak porodičnih odnosa kakvi su postojali pre skoro pola veka.

hbz-summer-outfit-ideas-index-1495036908 Vreme je da ove stvari počnete da nosite landscape-1470144077-steve-mcqueen-white-trainers Najbolje muške naočare za sunce ovog leta 1488004957584-kattarshian_cover Rijaliti koji želimo da gledamo shutterstock_376175107_cover Koliko je udobno kupovati iz fotelje? ·