Miteš - filozofija i arhitektura
PULS GRADA · enterijer/arhitektura

U okviru US State Department programa „Putujući profesori“ u poseti Srbiji je bio arhitekta i filozof Miteš Diksit (Mitesh Dixit) da održi seriju predavanja (širom Balkana), na temu ideologije i njenih veza sa arhitekturom, urbanizmom i dizajnom. O neuspehu u Nišu, slobodi u Novom Sadu, procesima u Skoplju, smrti modernosti u Beogradu i nasilju u Podgorici, i o preplitanju svega toga Miteš je istraživao i otkrivao tokom dvadesetodnevnog studijskog putovanja Balkanom.

Mitešov pristup je filozofski i podrazumeva veliku širinu u sagledavanju teme, njenom preispitivanju iz različitih uglova i mesta, ali je istovremeno vezan za dugogodišnje i bogato iskustvo koje on ima u vezi sa arhitektonskim projektovanjem, kao i istraživanjem grada i njegovih fenomena, i edukativni rad. Takav odnos ka arhitekturi, kao i fiolozofiji, redak je u našim krugovima, a kako je Miteš neko ko već duže vreme sarađuje na ovim prostorima, svako od ovih predavanja i razgovora kretalo se u bogatoj vezi teorije i važnih lokalnih tema.

Na regionalno studijsko putovanje Miteš je došao u organizaciji nezavisne platforme za obrazovanje, SCAPES:LAB, kao jedan od rezultata višegodišnje saradnje između Scapes-a i studija Domain Office. SCAPES:LAB je platforma koju vode mladi profesionalci i studenti, arhitekte, i usmerena je na aktivno čitanje gradskih prostora, fenomena i autorskih doprinosa, a pre svega – na kritičko mišljenje. Ovaj prostor je usmeren ka proizvodnji znanja, kroz “Uradi-sam” i “Uradimo-zajedno” pristupe obrazovanju. U ideji ovakvog koncepta su do sada bili kratki, intenzivni i komplementarni događaji koji ciljano nisu akreditovani niti nude stručnjake sposobne za jedno ili drugo radno mesto sa toliko i toliko bodova u postojećem sistemu. Tako Scapes kroz vaninstitucionalni, izvan-nastavni i izvan-hijerarhijski karakter, kroz kolektivni pristup stvaranju znanja i istaknutu horizontalnost, podseća sve učesnike u procesu da su sami odgovorni za svoje obrazovanje (i njihovo prenošenje), kao i da postoje drugečije, inovative mogućnosti za profesionalni rad i razvoj.

Mitešovo predavanje u Beogradu, pod nazivom Kraj modernosti (Death of modernity) istraživalo je ekstazu komunikacije, vrtoglavicu izazvanu preopterećenjem informacijama, kao i banalnost transparentnog društva. Centralna pitanja su da li i jedan od ovih simptoma post-moderne može da nas izvede iz 20. veka i pokaže put ka izgradnji novog čoveka, kao i da li možemo da nađemo značenje u zatečenom “svetu”, onom koji je već nad nama?

U Podgorici s temom Nasilje Miteš istražuje dominantne ideologije iza različitih vizija, od poimanja modernosti do ugrađenih modela nasilja u našoj sistemskoj svakodevnici, dok je u Skoplju temom O procesu istraživao relaciju teorije i prakse, pitanje postojanja i značenja teorije i definicije u procesu projektovanja.

Umesto obrazovanja studenata ka pružanju usluga, Miteš se fokusirao na pripremanje studenata da sami razviju metode istraživanja i kako da pitaju nova pitanja umesto da recikliraju tipična rešenja i prate ukorenjena očekivanja. Usledila je serija međusobno povezanih studija i seminara koji istražuju brojne slojeve koji definišu projekat i uključuju posmatranje, forenziku, analizu i dokumentovanje, i pre svega, kritički pristup. Za ključni faktor ovakvog rada postavili su nelagodu – onog trenutka kada bi postali udobni u svojoj sredini, uslovima ili očekivanjima, uvođeno je novo i nepoznato, kao stalni izazov razmišljanja, preispitivanja i otkrivanja, rasta.

Drugi ključni faktor su putovanja, ali ne da bi se razumela sredina ili steklo samopouzdanje, već upravo suprotno: radi neposrednog iskustva o tome koliko su realni uslovi kompleksni, nepoznati i nijansirani.
Tako je jedan od seminara koji je pratio ovaj arhitektonski studio nazvan SELF ◊ SELF, gde su studenti istraživali ljudske vrednosti zapadnjačke filozofske tradicije, sebe kao ljude, svoja mesta u društvu i svetu, i njihove uloge kao arhitekte. Kako bi bolje razumeli svoju profesionalnu poziciju, odnos sa sredinom, klijentima, susedima, javnosti i razvili kritički pogled prema arhitekturi, studenti su kroz taj seminar morali prvo da preispitaju i razumeju sebe

Novosadsko predavanje Sloboda bilo je deo dvojnog predavanja, i upravo se bavilo temom zapadnjačkih filozofskih tradicija prateći mutacije problema koje su usmerene na ulogu i definiciju čoveka. Dvostruko predavanje razvijalo se oko jednog od najvažnijih mislilaca sveta: Hegela. Prvo predavanje bavilo se filozofijom i ljudskim vrednostima koje počinju sa potragom za znanjem i onim što je neuslovljeno čovekom: neuslovljenim znanjem, dok je drugo započelo rastom sumnje, neophodnosti za Kritičkom teorijom, da bi bilo zaključeno Smrću modernosti i Usponom Postmodernog, o čemu se diskutovalo u Beogradu.

ng Najlepše kuće okićene u duhu praznika cover Praznična dekoracija: Bazični elementi Pantone boje Pantone: Trendi boje u 2017. godini ikea IKEA proizvodi su dobili ime po teškoćama u međuljudskim odnosima · · ·