19768fda33bdd266d5706329253f2c85
U VAZDUHU · svet

Najnovije istraživanje koje je sprovela Svetska banka otkrilo je da samo 6 zemalja sveta daje jednaka prava muškarcima i ženama. Izveštaj je fokusiran na pravna i ekonomska prava, a iako se čini da je šest veoma mali broj, on je dosta veći od nule koji je bio pre deset godina.

Šest zemalja sa punom ravnopravnošću polova, koje su se izjednačile sa rezultatom od 100 na izveštaju, su Francuska, Belgija, Danska, Letonija, Luksemburg i Švedska.

U izveštaju, koji se sastoji od decenijskih podataka, navedeno je da je u protekloj deceniji ostvaren veliki napredak ka pravnoj ravnopravnosti polova. Ipak, u izveštaju je utvrđeno da je prosečna ocena, od 100, bila 74,71, što znači da žene dobijaju samo tri četvrtine prava muškaraca.

Zemlje sa najnižim rezultatima su Katar, Iran, Sudan, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija – sve sa ocenama ispod 35. Sjedinjene Države su imale ocenu 83,75, što ih je povezalo sa Bahamima, Malavijem i Kenijom.

Izveštaj je razmatrao faktore u kategorijama kao što su: putovanja, pokretanje posla, primanje plate, osnivanje braka, osnivanje porodice, vođenje biznisa, upravljanje imovinom i dobijanje penzije. Ti faktori su bili ključni za pokazivanje da li su sve kategorije bile jednake za žene i muškarce.

Ono što je donelo ocenu SAD-a, bila je ocena za zasnivanje porodice koja je bila 20 od 100.

Svrha ove studije bila je da razvije bolje razumevanje o tome kako zapošljavanje žena i preduzetništvo utiču na zakonsku diskriminaciju. Ona nije uključivala kulturne i društvene faktore, niti analizu toga kako su se zakoni sprovodili.

Prema navodima CNN-a, ako stopa napretka ostane stabilna, žene neće dostići punu ravnopravnost u fokusiranim oblastima do 2073. godine.

top-brands-final-2 Najjači brendovi u periodu od 2000. do danas Library_walls_Ferrante_mural.jpg-1-1376x1032 Mural u čast serijala „Moja genijalna prijateljica” osvanuo u Napulju naslovna Ovaj čovek brine o 4.000 papagaja pjimage-20 Jedan od najmoćnijih kompjutera na svetu nalazi se u crkvi · · ·