Narcis
PULS GRADA · aktuelno

U svakodnevnom životu često nailazimo na primere veza ili na komentare o nekoj vezi iz kojih saznajemo da je devojka izabrala lošeg momka, a odbacila požrtvovanog, dobrog i nenametljivog. Postoje i istraživanja koja su se bavila ovim fenomenom. Rezultati jednog takvog istraživanja (Women’s reproductive success and the preference for Dark Triad in men’s faces) objavljeni su u julu 2016. u časopisu Evolution and Human Behavior.

Istraživače je zanimalo zbog čega žene biraju muškarce iz tzv. tamne trijade (Dark Triad) koja podrazumeva crte ličnosti kao što su narcizam, makijavelizam i psihopatija i da li bi to moglo da bude povezano sa prirodnom selekcijom i reprodukcijom ljudske vrste. Rezultati su pokazali da žene koje biraju narcisoidne muškarce imaju više dece u odnosu na njihove vršnjakinje kojima se ne dopadaju narcisoidni muškarci. Žene kojima se dopadaju muškarci kod kojih dominira makijavelizam imaju manji broj potomaka u poređenju sa svojim vršnjakinjama koje nemaju preferenciju prema ovoj osobini iz tamne trijade, a kod ispitanica u istraživanju kojima se dopadaju psihopate nije uočena povezanost sa brojem dece. Osobe iz tamne trijade karakteriše velika manipulativnost i totalno odsustvo empatije. Zapravo, oni nemaju afektivnu empatiju, imaju samo kognitivnu. Jednostavnije rečeno – savršeno dobro mogu da razumeju šta druga osoba oseća, da li je povređena i da li pati, ali ih to uopšte ne pogađa, ili u gorem slučaju još i uživaju u patnji druge osobe, kao što je slučaj kod psihopata. Dobro prepoznavanje emocija druge osobe im dodatno olakšava manipulativnost, koja im je glavno oruđe u postizanju ciljeva.

Za narcisoidne osobe je karakteristično da brinu samo o sebi i o svojim potrebama, a o drugim osobama samo ukoliko mogu da ih upotrebe za neku ličnu korist. Druga osoba ih zanima samo kao oruđe ili objekat koji će iskoristiti za postizanje nekog cilja. Često su vrlo uspešni u životu jer im je uspeh neophodan kako bi im hranio sujetu. Postoje i neuspešni narcisi, koji su zvezde u svojoj glavi i koje karakteriše takođe visoka manipulativnost i korišćenje dobrote drugih ljudi, ali češće su to izuzetno uspešni ljudi na najvišim položajima u nekoj firmi ili na najvišim funkcijama u društvu i državi. Albert Bernstin kaže da narcisoidne osobe uvek pronađu i „malu baru u kojoj bi bili veliki krokodili“. Neki autori koji su se bavili narcisoidnim osobama idu korak dalje i smatraju da živimo u vremenu u kome vladaju narcisi. Christopher Lasch je početkom devedesetih pisao knjigu o narcisima i još tada je rekao da se narcizam širi kao epidemija u društvu, posebno u svetu biznisa i politike. Šarmantnost, nedostatak kajanja i krivice, odlučnost i fizička atraktivnost doprinose da uspevaju brže od drugih da napreduju u nekoj kompaniji ili na društvenoj lestvici. Imaju konstantnu nezasitost postignutim rezultatima i to ih nagoni da uvek dokazuju koliko su veličanstveni.

Glavno oružje narcisoidnih osoba je šarmantnost i atraktivnost. Ne znači da su fizički lepši i zgodniji, samo su sigurniji, odlučniji i usmereni na cilj ili na žrtvu. Neka ranija istraživanja su pokazivala da su narcisoidne osobe češće fizički zdravije od drugih ljudi, što može da se poveže s prirodnom selekcijom i ovim istraživanjem koje je pokazalo da žene kojima se dopadaju narcisi imaju veći boj potomaka. Atraktivnost, šarmantnost, težnja ka novcu, statusu i moći na prvi pogled formiraju sliku savršenog partnera. Međutim, iza šarmantnosti i uspeha u društvu krije se tamna strana u kojoj su nedostatak emocija i empatije i kompletna nezainteresovanost za potrebe druge osobe, čak i kada su to članovi najuže porodice. Manipulativni su, koristoljubivi i gaze preko drugih ljudi kako bi ostvarili cilj, čija je jedina funkcija hranjenje sujete.

Kreativno mentorstvo Otvoren konkurs za četvrti ciklus programa „Kreativno mentorstvo“ Teslathinker Tesla Fest u Novom Sadu la-me-hugh-hefner-photos-20170927-003cover Hju Hefner: Osnivač magazina Playboy je umro u 91. godini života Nelt edukativni program Nova šansa za mlade talentovane studente ·