girls-and-boys-getty
U VAZDUHU · urban flash

Đina Ripon, profesor kognitivnog neuroistraživanja na Univerzitetu Aston objavila je knjigu u kojoj tvrdi da nema dokazane razlike između muških i ženskih mozgova. Razlike u polovima dolaze od naših neverovatno prilagodljivih mozgova koji odgovaraju društvenim uslovima.

Međutim, 2001. godine na Kembridžu sprovedena je suštinska studija o mozgu novorođenčadi, koja je sugerisala da novorođene devojčice reaguju, u proseku, pozitivnije na lica, a dečaci na objekte. A odmah nakon rođenja još niste podvrgnuti uticajima društva. To je dakle u suprotnosti sa istraživanjem Đine Ripon.

Ona je međutim naglasila izuzetak na način na koji je istraživanje sprovedeno. Samo zato što više dečaka nego devojčica reaguje na objekte a ne na lica, ne sledi da je svaki dečak predodređen da voli mehaničke stvari ili da devojčice moraju biti dobre u odnosima – govorimo o spektru osobina.

U stvari, neki od načina na koje razlikujemo dečake i devojčice nisu samo društveni konstrukti, već i komercijalni. Institucije sa interesovanjem za ružičasto za devojčice i plavo za dečake su kompanije koje proizvode, recimo, igračke klavira u tim bojama (postoje, nažalost) – njima odgovara ako roditelji ne mogu dopustiti dečaku da nasledi sestru, odnosno njene roze igračke.

Što se tiče ružičaste boje za devojčice i matematike za dečake, to se očigledno razlikuje od kulture do kulture. Devica Marija, na primer, vekovima je bila obučena u plavo. U 18. veku matematika se smatrala veoma respektabilnom okupacijom za devojčice – učinila ih je korisnim za vođenje računa.

Ali čak i nakon što smo naveli bilo kakvo odobrenje za istorijsko uslovljavanje, čini se da postoje generalne razlike između polova koje uzrokuju da devojke, recimo više vole da ogovaraju, dok su muškarci daleko skloniji da počine nasilje.

page-cover-frustracija (Male) stvari koje nas dovode do ludila p06xfxlq Evo zašto je kontakt očima tako bitan cover www.loganlibraries.org i www.beforemario.com Najpopularnije društvene igre na svetu icons8-team-643498-unsplash Ove važne navike postaju lakše s vremenom · · · ·