Navigator
PULS GRADA · dizajn

Zadatak konkursa je idejno rešenje slova O u reči NAVIGATOR kojom se markira poslovni kompleks. Reč NAVIGATOR će biti izrađen od metala. Dužina reči je oko 20m, visina slova 2,40m i debljina 0.38 m.

Navigator Business Center je poslovni kompleks čiji će prvi objekat biti otvoren u oktobru 2016. godine. Nalazi se na početku Bulevara Milutina Milankovića, jednoj od glavnih saobraćajnih arterija Novog Beograda i svakako najatraktivnojoj poslovnoj lokaciji.

Navigator Business Center se gradi po najvišim evropskim standardima i u toku je LEED  sertifikacija. Savremen dizajn projektovan je tako da može da se prilagodi specifičnim potrebama korisnika. Osim poslovnih prostora, ovaj centar sadrži galeriju, obdanište restoran, mini market, ozelenjenu krovnu terasu i druge sadržaje.

Navigator Art Gallery je izlagački prostor koji se nalazi u okviru Navigator Business Center-a.  Mesto susreta racionalnog i kreativnog, na kome se ljudi iz biznisa koji su primarni korisnici Navigator Business Center-a, susreću sa drugačijim pogledom na svet, drugačijim principima i medijima izražavanja. Navigator Art Gallery je mesto na kome se razmenjuju mišljenja, koje menja pogled na već utvrđeno, koje otvara prostor za preispitivanja, prostor koji pulsira u susretu između logike biznisa i logike umetnosti.

Zadatak studenata je da baveći se prostorom i njegovoim oblikovanjem, a koristeći  scenska i dizajnerska sredstva (pri čemu ovi pojmovi treba da budu tretirani i razmatrani u najširem značenjskom, medijskom i formalnom smislu) formiraju slovo O. Slova O treba simbolički da predstavlja vrednosti kompanije, a to su: inovativnost, tehnološka savremenost, kreativno razmišljanje, odgovornost prema zajednici…

Slovo O može biti izrađeno u svakom materijalu koji je dovoljno izdržljiv da se održi (bez promene kvaliteta) u spoljnim vremenskim uslovima u roku od 2 godine.

Izrada slova O ne sme preći vrednost od 500.000 dinara.

Autor(ka) predloženog rada može da bude pojedinac ili grupa. Predloženi radovi moraju da odgovaraju vrednostima koje promoviše Navigator Business Center i Navigator Art Gallery i konceptu koji je dat u raspisu.

Pravo učešća imaju studenti svih fakulteta i nivoa studija sa područja Republike Srbije. Žiri čine: Thomas Villadsen, Izvršni direktor MPC Properties; Nataša Bugarinović, Senior Project Manager; Borut Vild, grafički dizajner; Tanja Milovanović, arhitekta i  Mia David, arhitekta.

Sadržaj konkursnih radova i način predaje

Konkursni rad treba da sadrži sledeće elemente:

–  prijavu

–  konkursni rad

Oba dokumenta treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu office@navigatorbusinesscenter.rs, sa naznakom „Prijava za konkurs“.

Prijava, napisana u telu mejla, treba da sadrži sledeće podatke:

–  Ime i prezime učesnika konkursa ili umetničke grupe.

–  Kontakt informacije (adresa, adresa elektronske pošte, mobilni telefon)

–  Konkursni rad u prilogu (kao attachment u pdf formatu) koji treba da sadrži sledeće elemente:

a)      Tekstualni deo na srpskom i engleskom jeziku (do 1000 karaktera), odnosno, obrazloženje idejnog rešenja rada koje treba da sadrži: naziv rada, temu i osnovnu ideju (koncept) rada; umetnički odnos prema prostoru realizacije; izbor sredstava, formata i materijala

b)      Vizuelni materijal koji treba da sadrži skice idejnog rešenja rada u bilo kom mediju

c)       Tehnička i prostorna idejna rešenja za realizaciju rada kao i njegovo izvođenje

d)      Finansijski plan predviđenih troškova realizacije i izvođenja rada

e)      Kratku biografiju autora (do 350 karaktera).

Rok za predaju konkursnih radova je, 15. maj 2016. godine (do ponoći). Prijave i radovi koji budu stigli nakon propisanog roka ili budu nepotpuni neće biti uzeti u razmatranje. Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do ponedeljka, 15. juna 2016. godine.

Pri odabiru radova stručni žiri će se rukovoditi sledećim kriterijumima: umetnički kvalitet i inovativnost radova, jasan i aktuelan koncept, odgovarajuće prostorno rešenje postavke, tehnička izvodljivost i finansijska racionalnost.

Izabrani rad će biti realizovan, a student će kao dodatnu nagradu dobiti računar iMac

Ljuljaške Najbolje ljuljaške na celom svetu NELT edukativni program Otvoren konkurs za drugi ciklus NELT edukativnog programa 3D štampane vaze Vaze iz 3D štampača Reklame za slatkiše Stare i neobične reklame za slatkiše