slika
U VAZDUHU · urban flash

U mnogim jezicima sveta postoje reči koje nemaju ekvivalente u ostalim jezicima. Kada govorimo o opisu emocija, tu zaista nailazimo na različite reči koje nemaju odgovorajući prevod na druge jezike. Ali, možemo da ih identifikujemo i negujemo, da shvatimo da su to posebna iskustva koja mogu da nam obogate i promene život.

Da li ste ikada osetili mbuki-mvuki? To je neodoljiva želja da „strgnete odeću sa sebe dok igrate“. A šta je sa uitwaaien? Ta reč tačno opisuje efekte šetnje po vetru. Prva reč pripada porodici bantu jezika, druga je holandska, i one nemaju ekvivalente u drugim jezicima. Kada stručnjaci govore o ovakvim rečima, oni ih nazivaju neprevodiva iskustva. Ali insistiraju na tome da se što više reči nauči jer time će nam se ponuditi sve bogatije i rafiniranije razumevanje sebe.

Prvi rezultati prikupljanja reči koje iskazuju emocije a nemaju ekvivalent u engleskom jeziku objavljeni su prošle godine u Journal of Positive Psychology. Upoznajte neke od njih:
Tarab (arapski)-muzikom indukovano stanje ekstaze.
Shinrin-yoku (japanski)-opuštanje proizvedeno kupanjem u šumi, figurativno ili bukvalno.
Gigil (tagalog)-neodoljiva potreba za štipanjem ili stiskanjem nekoga koga volite.
Yuan bei (kineski)-osećaj kada je nešto potpuno završeno, osećaj potpunosti.
Iktsuarpok (eskimsko-auletski)-osećaj iščekivanja nekoga, pri čemu se svako malo proverava da li je stigao.
Wabi-sabi (japanski)-pronalaženje lepote u nesavršenstvu i prihvatanje prirodnog ciklusa razvijanja i propadanja.
Saudade (portugalski)-melanholična ili nostalgična čežnja za osobom, mestom ili stvari koja je daleko u prostoru ili vremenu. Često izražava nezadovoljstvo i potisnutu spoznaju da se ono što je izgubljeno nikada ne može povratiti.
Sehnsucht (nemački)-doslovno znači žudnja za životom, odnosno intenzivna želja za alternativnim stanjima i životnom realizacijom, čak i kad je sve nedostižno.
Dadirri (jezik Aboridžina)-čin pomnog slušanja i dubokog razumevanja praćen poštovanjem.
Pihentagyú (mađarski)-doslovno znači „opuštenog mozga“, odnosno, opisuje ljude koji su toliko oštroumni da su stalno prepuni sofisticiranih šala i rešenja.
Orenda (jezik Huron Indijanaca)- moć ljudske volje da promeni svet, bez obzira na moćne sile, kao što je sudbina.

porodica Porodični život, očekivanja i realnost ap Zabavne ilustracije o francuskom jeziku sitnice Male stvari koje cenimo flert Flert koji je pošao naopako ·