Nove reči u oxfordskom rečniku
PULS GRADA · aktuelno

„YOLO“, „gender-fluid“ i „yogalates“ su samo tri od 1000 novih reči koje će se naći u Oksfordskom rečniku. Internet sleng definitivno preuzima ulogu u načinu izražavanja pa je red i da se nađe u rečniku. Oni koji su za jezičko čistunstvo i stare vrednosti definitivno neće uživati u ovim novim rečima koje su opravdale svoju popularnost ulaskom u ovaj čuveni rečnik!

Reči uvek određuju klimu sveta u kojem živimo i činjenica jeste da su ljudi sve više gender-fluid (rodno fluidni) i okrenuti vežbanju, te je yogalates samo jedna od stvari koja mora naći svoje mesto u rečniku, poput fudbala ili košarke. Yogalates je spoj joge i pilatesa pa je tako i nastala reč. YOLO je skraćenica za „you only live once“, (samo jednom se živi) tačnije, to je svojevrsni Carpe diem 21. veka.

Među rečima koje će se naći u dopunjenom izdanju čuvenog rečnika nalaze se i ove:

Merica (imenica): Amerika u nestandardnom, gotovo kolokvijanom govoru, koristi se kada se ističu stereotipi i kvaliteti ove nacije koje koriste njeni ponosni građani, ideje čitave nacije, ali sa prizvukom ironije.

Uptalk (imenica): način verbalne komunikacije u kojem izjavne rečenice bivaju tako intonirane da se na kraju intonacija rečenice podiže, kao da je u pitanju upitna a ne izjavna rečenica.

Oksfordski rečnik definitvno uvažava svet u kom živimo, a to je svet oblikovan izražavanjem na Intrenetu. To znači da sleng postaje standardizovan oblik izražavanja, a činjenica je da uređivači Oksfordskog rečnika čekaju nekoliko godina da provere da li će se reč zadržati u izražavanju i tek onda je uvrste u rečnik.


zu Foto serija o depresiji Reklama za čokoladu koja je obišla planetu Reklama za čokoladu koja je obišla planetu Automatski nacrt Nick Cave & The Bad Seeds- novi video, album i film Mastercard i Laguna Uspešan početak saradnje Lagune, knjižara Delfi i Mastercarda · ·