Pametne žene (foto Pixabay)
U VAZDUHU · urban flash

U modernom zapadnom svetu žene su se emancipovale i izborile za svoja prava u poslednjih nekoliko decenija. Taj proces je bio postepen i dugotrajan, ali je beležio konstantni napredak. Naravno, kompletna slika je daleko od idilične, međutim, poslednjih desetak godina demografska slika pokazuje da su visokoobrazovane žene iz razvijenih zemalja sveta sve češće same i da ne mogu da pronađu adekvatnog životnog partnera, iako bi to želele.

Naslušali smo se priča o tome kako su glavni krivci bajke u ranom detinjstvu, koje su stvorile ideal čekanja princa na belom konju, a kasnije i televizijske serije koje stvaraju generacije egocentričnih ljudi i promovišu nerealna očekivanja. Zanimljivo je da neki statistički podaci pokazuju drugačiju sliku. U Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama u poslednjih desetak godina menja se obrazovna struktura stanovništva i po prvi put ima više fakultetski obrazovanih žena nego muškaraca.

Jon Birger je američki novinar i pisac i jedan od istraživača ovog novog društvenog fenomena. Posmatrao je ljude iz svog okruženja i pitao se zbog čega njegove obrazovane i poslovno uspešne prijateljice ne mogu da pronađu srodne duše. Uporedio je demografske podatke i otkrio da je veći procenat fakultetski obrazovanih žena koje žive same, ali i da je 2015. bilo više žena koje su diplomirale u poređenju s muškarcima i to ne samo u najvećim gradovima, već i drugim delovima zemlje, a objavio je i knjigu o ovoj temi. Zanimljivo je da je o ovom fenomenu još 2011. govorio tadašnji britanski ministar David Willetts, koji je ukazao na to da će ovi demografski podaci u budućnosti neosporno uticati na promenu klasičnih uloga u porodici i dovesti do razlike u njenom funkcionisanju. Žene sve češće od partnera traže podršku za vlastitu karijeru, nego što bi izabrale osobu koja može da im obezbedi veće finansijske resurse.

S druge strane, veliku ulogu u privlačnosti između dve osobe igraju izgled i intelekt. Ovo varira u zavisnosti od osobe, ali postoje osobe kod kojih je intelektualna ili unutrašnja privlačnost dominantna i lakše će ih osvojiti obrazovana, elokventna i duhovita osoba. Za takve osobe kažemo da su sapioseksualci, a zanimljivo je da su žene veći sapioseksualci od muškaraca. Pojednostavljeno rečeno – visokoobrazovanu ženu teško može da privuče intelektualno inferiorniji muškarac. Ukoliko se ne uspostavi intelektualna veza i ukoliko ne postoje zajednička interesovanja i teme, velika je verovatnoća da takva veza ne bi uspela, osim u nekoj devijantnoj i toksičnoj formi.

Neka druga istraživanja, obavljena na populaciji engleskih studenata, pokazala su da muškarce više privlače žene koje su manje inteligentne od njih i da prednost daju fizičkom izgledu. Nije samo urbana legenda da se muškarci plaše pametnih i uspešnih žena. Razlikuje se način funkcionisanja, muškarci su generalno više skloni kompeticiji i brak često ne doživljavaj kao zajednički poduhvat, već kao poligon za takmičenje s partnerkom. Ako uzmemo u obzir da žene koje su više učile i ulagale veću energiju u građenje karijere imale manje vremena za izlaske, druženja i upoznavanje novih osoba, da su za to vreme postigle veći akademski uspeh od muškaraca, a da muškarci i ne žele superiorniju partnerku, osim izuzetaka, čijem egu bi prijala uspešna žena a koji bi mogli da podnesu da su manje uspešni u poređenju sa njom, postaje jasno zbog čega je sve češča pojava da obrazovane i uspešne žene ne uspevaju da pronađu adekvatnog životnog partnera.

bill-wurtz-history-of-the-entire-world_cover Humoristička istorija sveta od Velikog praska do danas pagecover Sa ovim dekama nema šale pagecover Ekstroverti vs. introverti: Kako vide svet oko sebe? Lucia Pittalis Make up (foto: http://dontpaniconline.com) Ona je majstor transformisanja · ·