Pokreni se za nauku LOGO FINAL
U VAZDUHU · tech/web

Drugu godinu zaredom „Centar za razvoj liderstva“, uz podršku kompanije „Filip Moris“ dodeljuje osam stipendija i grantova u vrednosti od po 600 hiljada dinara mladim naučnicama i naučnicima, u okviru nacionalnog konkursa „Pokreni se za nauku“.

U cilju promocije održivog razvoja kao dominantnog koncepta koji razmatra dugoročne perspektive opstanka i napretka čovečanstva, program Pokreni se za nauku je ove godine opredelio 4.800.000 dinara za fundamentalna naučna istraživanja i projekte u oblastima: obnovljivih izvora energije i očuvanja životne sredine; smanjenja štetnosti i socio-ekonomske održivosti.

Stipendije su namenjene naučnicama i naučnicima koji su doktorirali nakon 1. januara 2010. godine, a zaposleni su u naučnim ustanovama u Srbiji za fundamentalna naučna istraživanja iz navedenih oblasti, dok su grantovi namenjeni organizacijama civilnog društva, pojedincima, neformalnim grupa i institucijama za finansiranje projekata u pomenutim oblastima koje su od značaja za lokalnu zajednicu.

„Kako je Srbija kao potpisnica Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine  na sebe preuzela obaveze da između ostalog poveća udeo obnovljivih izvora energije i efikasnost potrošnje resursa u različitim sektorima, ideja nam je da kroz ovogodišnji program promovišemo i podržimo principe održivog razvoja u skladu sa Agendom“, izjavila je Ljubica Maksimović iz Centra za razvoj liderstva, partnerske organizacije kompanije Filip Moris u realizaciji programa podrške mladim naučnicima u Srbiji.

O programu

Program Pokreni se za nauku pokrenut je 2015. godine kako bi podržao mlade naučnice i naučnike iz Srbije u realizaciji naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu. Program se naslanja na dosadašnje programe kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju liderskih potencijala i motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije. U okviru programa Pokreni se za budućnost i Pokreni se za posao, kompanija Filip Moris je do sada dodelila 377 stipendije, 600 grantova i 94 projekta koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica i društva u celini.

Konkurs za stipendije programa Pokreni se za nauku traje do 1. aprila 2017. godine. Sve informacije i prijavni formulari dostupni su na sajtu.

ps Uskoro ćete Photoshop koristiti uz pomoć sopstvenog glasa put Najbolji sajtovi i aplikacije za putovanja ove godine igrica Netflix: 8-bitna igrica s televizijskim junacima Q-Gravity-Stand Samsung uvodi novu eru kućne zabave sa QLED TV uređajima · · · · · ·